Vingleia fyrstasjon ligger på Vestre Skarvflesa, som er nord for Frøya. Foto: May Kristin Slettun.

Langs vår langstrakte kyst befinner deg seg en lang rekke fyrstasjoner. Havets katedraler eller Kystens stavkirker blir de kalt ev enkelte. Vingleia fyrstasjon på Trøndelagsskysten er et slikt fyr – der det ligger ytterst i havgapet. Fyret inngår som en del av «fyrkjeden» Sula, Vingleia, Finnvær og Halten fyrstasjoner.

Vingleia fyrstasjon ble opprettet i 1921 og er et ledfyr. Fyrbygningen med tårn og uthuset ligger tett ved et gårdstun. Gangvei med stangrørsrekkverk fører ned til naust og landing. Svært mye av det eldre fyrtekniske utstyret er ifølge nettavisen Frøya.no, kulturminnesøk, bevart som den opprinnelige linsen, lampeskifter og et intakt klippapparat. Etter nedleggelsen i 1985 ble fyrdriften erstattet av en lykt i et glassfibertårn, med strøm fra et solcellepanel. Innenfor fredningsområdet er det foruten bygningene kulturminner som landing med skinneopptrekk, solcellepanel, støpte gangveier og gårdsplass med levegg.

Alt dette kan oppleves av alle – fyret er nemlig åpent som besøksfyr der det ligger på en øde øy.  Her kan du virkelig nyte stillheten, sier Arnstein Antonsen til nettavisen Frøya.no. Han viser ifølge avisen, mer enn gjerne frem Vingleia fyr som ligger like nord for Mausundvær. Det er mange som drømmer om et lite avbrekk på et sted som det her. Tenk så heldige vi er som har det i nærheten, sier Antonsen.

Trøndelag kysthistoriske museum har ansvaret for Vingleia fyrstasjon på Skarvflesan. Museet kjører  besøkende ut med båt, slik at flere skal få oppfylt drømmen om en tid på ei øde øy. Det er mange som beskriver det som en opplevelse for livet. Det er jo ganske unikt, sier Antonsen.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, overrakte Kystkulturprisen 2021 til Arnstein Antonsen fra Trøndelags Kysthistoriske Museum. Foto: Jan-Erik Indregård for Norges Fiskarlag.

Vingleia fyr

Vingleia fyr ligger utsatt til med hav på alle kanter. Derfor kan været sette sine begrensninger når det er på sitt  verste. Fyret ligger i Froan naturreservat som strekker seg fra Vingleia fyr i sørvest til Halten i nordøst. Landskapsvernområdet Froan er ifølge nettavisen Frøya.no det største sammenhengende kystområdet som er fredet i Norge, bortsett fra Svalbard. Froan er et yndet område for fugl, sel og andre pattedyr og har et rikt planteliv. Innenfor landskapsvernområdet er alle fuglearter og dyr fredet hele året mot jakt, fangst og unødige forstyrrelser. Det er derfor viktig å forholde seg til reglene for området. Vi må spille på lag med naturen her ute. Det er derfor kun lov til å besøke øya her med avtale med oss, sier Antonsen til Frøya.no.

Vingleia fyr ble opprettet i 1921 og var familiestasjon for én fyrvokter med husstand frem til det ble tørnstasjon i slutten av 1950-årene. Etter at fyret ble avbemannet i 1985, inngikk den lokale velforeningen leieavtale med Kystverket. I 2017 tok Trøndelags Kysthistoriske Museum over driften. Den vitale hundreåringen er et populært besøksfyr.

Folkehøgskole opp på Mausund.

Til høsten starter Norges nyeste folkehøgskole opp på Mausund. Det betyr at det er mange flere som vil få øynene opp for Vingleia fyr og den stolte historien på fiskeværet Mausund. I november 2021 ble Trøndelags Kysthistoriske Museum tildelt Kystkulturprisen for arbeidet med å ta vare på og formidle kystkultur og for aktiviteten som skapes lokalt på Mausund. Museet har samlinger med redskaper, bilder, båter og motorer. De sørger for tidsavgrensede utstillinger og har åpent hver tirsdag med underholdning og foredrag.