Bidra til å forme fremtidens NFHF. Alle medlemmer oppfordres til å delta på landsmøtet!

Landsmøtet er høyeste organ i Norsk Fyrhistorisk Forening. Landsmøtet velger et styre, som leder foreningen mellom landsmøtene. Se også foreningens vedtekter.

Årets landsmøte holdes på Lindesnes havhotell 29. mars kl. 9.00-13.00, i forlengelse av Fyrhistorisk seminar. Meld deg på ved å bestille billett til Fyrhistorisk seminar. Du kan velge å kun delta på landsmøtet, og da vil ikke billetten koste deg noe.

Valgnemnda 2020 består av:
Berit Johanne Vorpbukt (leder), e-post: vorpbukt@gmail.com, tlf. 913 39 211
John Evensen
Tore Berntsen
Styrekandidater kan foreslås til nemndas leder innen 2. mars.