Velkommen!

Koronahensyn – informasjon per 12. mars:

Fyrhistorisk seminar er avlyst, og alle påmeldte vil få seminaravgiften refundert. Les mer

27.-29. mars på Lindesnes

Kystverkmusea og Norsk Fyrhistorisk Forening inviterer alle fyr-interesserte til seminar 27.-29. mars på Lindesnes. Lindesnes havhotell blir base for deltagerne, men det faglige opplegget foregår på fyrstasjonene Lindesnes og Lista. Det blir også en omvisning i den idylliske uthavnen Loshavn. Temaene for foredrag og erfaringsutveksling er:

  • bevaring og ny bruk av fyrstasjoner i Norden
  • uthavner og fyr

Det blir gode måltider, og kanskje noen kulturelle overraskelser? Den røde tråden er selvsagt fyrhistorien vår. Samlingen avsluttes med landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening, som vil være åpent for medlemmer og andre interesserte.

Seminaravgiften er 1500 kr, inkludert busstransport fra/til Kristiansand lufthavn (Kjevik), ekskursjoner, overnatting og måltider. Det er gratis å delta på kun landsmøtet.

Spørsmål kan rettes til Norsk Fyrhistorisk Forening:
Tlf. 929 89 205 / e-post info@fyr.no

Påmelding

 

Landsmøte i NFHF

Koronahensyn – informasjon per 25. mars:

Fyrhistorisk seminar på Lindesnes 27.-29. mars er avlyst, les mer her. Styret i NFHF har vedtatt å utsette landsmøtet frem til et fysisk møte lar seg gjennomføre.

Årets landsmøte holdes på Lindesnes havhotell 29. mars kl. 9.00-13.00, i forlengelse av Fyrhistorisk seminar. Meld deg på ved å bestille billett til Fyrhistorisk seminar innen 13. mars. Du kan velge å kun delta på landsmøtet, og da vil ikke billetten koste deg noe.

Saksdokumenter

Saksliste med innstillinger til vedtak
Årsmelding for 2019
Regnskap for 2019
Revisjonsberetning for 2020
Sak 05: NFHFs organisering
Sak 06: Reisekostnader
Sak 08: Vedtektsendringer – kommer snart!
Sak 11: Årsplan for 2020
Sak 12: Budsjett for 2020
Sak 13: Valg – Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut snarlig.

Valgnemnda 2020 består av:
Berit Johanne Vorpbukt (leder), e-post: vorpbukt@gmail.com, tlf. 913 39 211
John Evensen
Tore Berntsen

Medlemmer oppfordres til å foreslå et nytt medlem til valgnemnda. Forslaget rettes til NFHFs sekretariat innen 20. mars:
Tlf. 929 89 205 / info@fyr.no

Seminaret i sosiale medier

Påmeldte til Fyrhistorisk seminar 2020 viste frem fyret de sogner til, og delte seminar-stoff, på veggen vår.