Bjørnøy fyrstasjon. Foto: Bodø friluftsforum.

Fyrstasjoner er sjelden vare på eiendomsmarkedet, men nå vil Miljødirektoratet avhende perlen på Bjørnøya utenfor Bodø. Litt av en mulighet, om noen vil satse på stedet!

Kystverket overdro fyrstasjonen til Miljødirektoratet i 2006, og Bjørnøya fikk status som statlig friluftsområde. Bodø kommune har ansvaret for drift og tilsyn.

Før avhending må det avklares om Kystverket ønsker å benytte seg av forkjøpsretten sin. Andre statlige instanser må også forespørres før fyret eventuelt legges ut for salg.

Fantastisk utsyn mot fjell og fjære ved naustene på Bjørnøya. Foto: Bjørn Godal, Salten friluftsråd.

Skulle bli besøksfyr

I mange år jobbet Bjørnøy fyrs venner med å sette i stand fyret, og målet var å åpne opp for allmennheten. Det er gode muligheter for dagsbesøk og overnatting, om det legges til rette for det. Dessverre var det uenigheter mellom Bodø kommune og venneforeningen, som ga opp prosjektet i 2018.

– Fyrstasjonen ligger relativt beskyttet til på Bjørnøya like ved Landegode. Øya er et flott turmål, sier Per Roger Lauritzen, forfatter av Norske fyrstasjoner – besøksfyr langs hele kysten.

Frodig turterreng ved Bjørnøy fyrstasjon. Foto: Bodø friluftsforum.

Om fyret

Bjørnøy fyrstasjon ble opprettet i 1890. I dag består den av fyrbolig med lyktehus på østveggen og maskinhus/lagerbygning. Det er to naust ved brygga, som ligger i bukta på sydtuppen av øya. Fyret er et flott kulturminne med lang historie, men det er ikke fredet.

Bjørnøy fyr ligger på idylliske Bjørnøya utenfor Bodø.

Les mer om Bjørnøy fyr