Test av linsesveip ved Obrestad fyrstasjon 10. desember 2019.
Obrestad fyrstasjon Foto: Jan Erik Westergaard.

Et fransk linseapparat i slipt krystall fra 1873 vekker andre følelser enn et moderne LED-lys. Entusiaster på Obrestad har testet det gamle fyrlyset.

Obrestad fyr er et viktig landemerke i det åpne landskapet på Jæren, både for sjøfarende og fastboende. Dagens LED-lykt er rundtlysende, mens det gamle linseapparatet hadde fast lys med blink. Lyskilden sto altså stille, mens linsen roterte rundt den. Lyssveipet fra fyret var en del av folks hverdag.

Obrestad fyrstasjon ligger på Revtangen på Jæren.

Stort engasjement

De siste årene har det gamle linseapparatet med motor blitt kjærlig restaurert. Hå kommune har gjort en stor jobb, og NFHF har bidratt med prosjektmidler og oppfølging ved styremedlem André Schau. Jan Erik Westergaard har også vært sentral i arbeidet. Han er tidligere senioringeniør i Kystverket Vest og har bidratt i NFHF. En uke før demonstrasjonen foretok han en 30 sekunders test av installasjonen, og alt fungerte etter mange år ute av drift. Etter kort tid kom to biler med lokalpatrioter kjørende: «Får vi tilbake sveipet?»

Dagens krav – oppetid på 99,8 prosent

Fyrpæra er på 110 volt og 500 watt og kan ikke brukes i en vanlig husinstallasjon. Foto: Hå kommune.

Fyr er miljøskapende, men det viktigste er tross alt at de bidrar til trygg ferdsel på sjøen. Det er strenge krav til driftssikkerheten, også når det brukes et fint, gammelt linseapparat. Oppetid på 99,8 prosent er vanskelig å få til med antikvarisk utstyr som krever mye vedlikehold. Deler og forbruksmateriell er langt fra hyllevare. På Obrestad sitter det to lyspærer i linseapparatet, og de har én i reserve, forteller Westergaard. Han har håp om at de skal klare å sikre seg noen flere, for han leverte en gang inn en eske med slike pærer til fyrmuseet på Lindesnes. Hans oppfordring til andre fyrentusiaster er: «Ta godt vare på lyspærer til gamle fyr!»

Vellykket test

Den store testen av lyssveipet ble annonsert, og selv om det var dårlig vær 10. desember, var det mange som møtte opp. Folk bryr seg om fyret sitt. Seansen varte i 15-20 minutter, og alt fungerte fint. Uværet satte en ekstra spiss på det hele!

På Utsira fyrstasjon er det gamle linseapparatet tatt i bruk som et toårig prøveprosjekt. Ildsjelene på Obrestad ønsker i første omgang å tenne sitt ved spesielle anledninger, men tanken om fast drift er fristende. Det avhenger blant annet av en eske med gamle lyspærer som muligens står på et lager.

Les mer om Obrestad fyrstasjon.