Gjeslingane fyr ligger i Nærøysund kommune i Trøndelag. Det har stått tomt siden 1987. Foto: Einar Aas

Hva må til for å stanse forfallet på fyr i statens eie? Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) spør samferdselsministeren hvordan Kystverket skal løse oppgaven.

Kystverket har ansvar for 114 fyrstasjoner, og nå er vedlikeholdsetterslepet på over 500 millioner. Det er varslet omorganisering av etaten – vil fyrene bli ivaretatt godt nok i fremtiden? Arne Nævra tar opp saken i et skriftlig spørsmål til Jon Georg Dale. Dale er forpliktet til å svare innen seks virkedager.

Arne Nævra, stortingsrepresentant og naturfotograf. Foto: SV

NFHF jobber for vern om fyr og følger denne saken tett. Torbjørnskjær utenfor Hvaler er en av de fredede fyrstasjonene som er i forfall. Bildene i Kystverkets forvaltningsplan viser hvor langt forfallet har kommet.

Les også NFHFs notat om vedlikeholdsetterslep på fyr.