Kystdirektor Kirsti Slotsvik
Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne fortelle om bevilgninger til vedlikehold av fyr på rundt 260 millioner årlig i perioden 2014-2023. Foto: Kystverket/Pål Are Lilleheim
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystdirektøren vil bruke 2,6 milliarder kroner de neste årene for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fyr og andre tekniske innretninger. Denne gledelige nyheten ble sluppet på en pressekonferanse i slutten av juni på Aker Brygge.

Videre vil Kystverket blant annet bygge nye navigasjonsinnretninger som er bedre tilpasset seilingsrutene og trafikken, utforme skipsleia etter moderne regler og forenkle informasjon fra fartøyene til myndighetene.

Med bevilgninger til Kystverket på hele 19,3 milliarder i Norsk Transportplan 2014-2023 vil etaten i tillegg bli i stand til å gjennomføre visjonene om å dreie større deler godstransporten over på sjø. Kystverket vil ha to sterke satsningsområder framover: Få mer godstransport fra vei og over på sjø, og bedre sikkerheten til sjøs.

Storsatsing på færre havner

– Dette skal vi gjøre ved blant annet å oppgradere havne- og transportnettverket langs kysten. Det betyr at vi må få til et tettere samarbeid mellom ulike havner. Det kan igjen føre til at enkelte små og mellomstore havner kan miste en del av den trafikken de har i dag. Hensikten med dette er å skape effektive og robuste havner som kan håndtere store godsmengder, står det i Kystverkets pressemelding etter møtet.

Kystverket skal investere tungt i infrastruktur, blant annet ved å lage innseilinger for større skip og bidra til bedre veier til stamnetthavnene. Også den planlagte byggingen av Stad Skipstunnel i NTP-perioden ble trukket frem.

– Veldig enkelt kan vi si at Kystverket ønsker å være med på å bygge motorveier til sjøs, slik at sjøtransport kan bli den dominerende transportformen for store godsmengder over lange strekninger, sa kystdirektøren.

Se hele pressemeldingen her.

Kystdirektørens presentasjon finner du her.