Leonhard Hess, Alfhild Lovise Vasbotten og Gunnar og Åsta Gundersen.

To fyrmestere og én talefør fyrvokterdatter – alle satte spor i lokalsamfunnet sitt i løpet av en hundreårsperiode. Les om deres liv ved fyr i Kinn kommune på Vestlandet.

Foto av Leonhard Hess: Utsnitt fra artikkelen. Foto av Kinnesund fyr: Kystverket.

Kinnesund fyr og Leonhard Hess av Bjarte Sindre.

Leonhard Hess var fyrvokter i Kinnesund fra fyret ble tent i 1867 til det ble nedlagt 46 år senere. En rekordlang tjenestetid og en mann som ble hedret lokalt.

En artikkel hentet fra
Floraminne 2019: årsskrift fra Flora Historielag.

Gjengitt med tillatelse fra historielaget.


Foto av Stabben: Severin Worm-Petersen, antagelig 1900-1910. Eier: Norsk Teknisk Museum. Lisens: CC BY. Foto av Alfhild Lovise Vasbotten: Privat (ukjent fotograf).

Frivilleg eksil på Stabben fyr for 100 år sia av Tom Steinar Jakobsen.

Alfhild Lovise Vasbotten (f. 1888) var en selvstendig fyrvokterdatter og historieforteller.

Utdrag fra en artikkel i
Floraminne 2021: årsskrift fra Flora Historielag.

Gjengitt med tillatelse fra historielaget.


Ulvesund fyr og fyrmester Gunnar Gundersen og hans kone Åsta. Begge foto: Privat (ukjent fotograf).

Fyrvaktar Gunnar Gundersen av Sølvi Helén Hopland Aemmer.

Et tidsbilde fra Ulvesund fyr på 60- og 70-tallet. Les om gjestfriheten på fyret med den lune frukthagen, og litt om strikking og brodering på nattevakt!

Utdrag fra:
Aemmer, Sølvi Helén Hopland. 2020. 150 år med Ulvesund fyr: 1870-2020, s. 108-112. Ulvesund: Eget forlag.

Gjengitt med tillatelse fra forfatteren.