Songvaar fyr 2012
Songvår fyr.

Frivillige og bedrifter som driver fyr tilknyttet NFHF, forventer inntektstap på 26 millioner i år. Krisepakkene så langt er til liten hjelp for den løpende driften. Songvår og Struten er blant fyrene som har store utfordringer foran seg.

De fleste besøkstilbud på fyr er lokale initiativer drevet av entusiaster, uansett om de er frivillige eller næringsaktører. De ivaretar et kulturminne og lar besøkende få oppleve fyrhistorien og kystkulturen vår. I 2019 var det 350 000 besøkende og 19 500 overnattingsdøgn hos NFHFs 90 medlemsfyr.

Dramatisk inntektstap

Fyrene ble stengt da koronakrisen startet, og smittevernhensyn gjør at mange ikke kan åpnes for ordinær drift i sommer. Situasjonen er mest kritisk ved besøksfyr som drives på ideelt grunnlag. De 54 foreningene/stiftelsene i NFHF får et estimert inntektstap på 84 prosent. Bare et par av disse fyrene kan søke om midler fra krisepakken for kultur, idrett og frivillighet, som kun dekker inntektstap og kostnader knyttet til større arrangementer.

De 26 private aktørene som er tilknyttet NFHF, er hovedsakelig små reiselivsbedrifter med sesongbetont drift. De forventer inntektstap på 50 prosent, og enkelte av dem kvalifiserer ikke til kompensasjon for tapt omsetning.

Tiltak som kan hjelpe fyrene

Nå er det viktig at tiltakspakkene for næringslivet justeres, slik at små reiselivsbedrifter får bedre hjelp til videre drift. Ideelle aktører bør også kompenseres for inntektstap. Driftssituasjonen vil bli krevende i hele 2020, og kanskje lenger. Full momskompensasjon ville hjulpet hele bredden av frivilligheten, både små og store aktører.

Les mer om NFHF-fyrenes nøkkeltall for 2019 og forventet inntektstap i 2020.

Gjør dugnad for å finansiere dugnad

Songvaar Fyrs Venner i Søgne er en av aktørene som ivaretar en fyrstasjon og gjør den tilgjengelig for allmennheten.
– Vi må ta høyde for at vi ikke får inntekter utover kontingent i år, sier daglig leder Geir Smebøle.
Hvis de etter hvert kan åpne overnattingstilbudet sitt, er det uvisst hvor stort belegg de vil få. I et normalår har de 40-45 prosent av inntekten sin fra dugnadsarbeid utenom fyrstasjonen. Foreningen leies inn for å bistå ved avvikling av store sommerkonserter, men i år er alle konserter avlyst.
– Vanligvis gjør vi altså dugnad eksternt for å finansiere dugnadsdriften på fyret.
Nå kan Smebøle og andre ildsjeler bli nødt til å legge ut for kostnader, frem til foreningen får besøksinntekter igjen.

Songvår fyrstasjon, utenfor Ny-Hellesund i Kristiansand kommune.

Stort inntektstap, men kostnader som før

Det er vanskelige landingsforhold på den lille holmen Struten utenfor Hvaler. Foreningen Gamle Struten Fyr har investert i en solid båt for å kunne drive fyrstasjonen.
– Bookingen av fyret var veldig lovende for 2020, og vi håpet å betale ned båten raskere enn planlagt. Nå klarer vi ikke avdragene fremover, sier Eirik Martin, leder av foreningen.

Struten fyrstasjon. Foto: Per Roger Lauritzen.

De har kun inntekter fra tilbudet ute på fyret, og i 2019 var det 750 besøkende og 1000 overnattingsdøgn. Driften ble ivaretatt med 1650 timers dugnadsinnsats, altså oppimot et årsverk. Det har lite å si for driftskostnadene at fyret står tomt.
– Kostnadene i 2020 blir omtrent like store som budsjettert, påpeker Eirik Martin.


Struten fyrstasjon, utenfor Hvaler i Fredrikstad kommune.