Lille Torungen fyr, som ble reist i 1844. Foto: Tore Hegg.

Seks seminarer i 2021-22.

Hva vet du om fyrhistorien i din del av landet? Eller er du opptatt av et bestemt tema fra livet og arbeidet på norske fyr? Lær mer, og del kunnskapene dine med andre entusiaster.

Langs hele kysten er det grupper og enkeltpersoner som interesserer seg for fyr – som tekniske kulturminner, som en viktig del av den maritime historien og som utposter med spennende kulturhistorie. Mange er opptatt av menneskene på de 226 bemannede fyrstasjonene Norge har hatt. I en periode på 350 år var det omreisende fyrbyggere, fyrbetjening og andre som arbeidet eller bodde på fyrene. Det finnes ikke noe referanseverk om denne delen av fyrhistorien, og det er krevende å kartlegge enkeltpersoner ved familie- og tørnstasjoner.

Hva er du opptatt av? Kanskje vi kan dokumentere nye sider ved fyrhistorien.

Seminarene

I 2021-22 arrangerer NFHF og Kystverkmusea seks faglige samlinger, med prosjektstøtte fra Kulturrådet. Noen samlinger er digitale, mens andre foregår ute på fyr. Noen innlegg trekker opp de store linjene, andre har lokal vinkling. Deltagerne og andre interesserte oppfordres til å dele kunnskap og samarbeide med andre i Facebook-gruppen vår Fyrhistorisk samspill. Hvilken kunnskap finnes blant fyrentusiaster, slektsforskere og lokalhistorikere? Vi gleder oss til å høre om det.

Se utvalgte innlegg

Fra seminar på Uthaug og Kjeungskjær fyr 18. september 2021:

Fyret sett fra land – Kjeungskjær fyr og lokalmiljøet
Oddbjørn Ingebrigtsen, sosiolog
Bli med på en rundreise fra Sjøgata på Uthaug, via fyret Tillamook Rock i Oregon til Kjeungskjær fyr som lokal identitetsmarkør. Se et lite klipp, eller lytt til hele foredraget.

Spontan diktlesing på fyret
Elin Bolsø, seminardeltager
Elin Bolsø leser utdrag fra diktet På kveldsvakten, skrevet av hennes far Oddvar Bolsø. Han vokste opp på Kjeungskjær fyrstasjon, og ble senere krigsseiler, og var vant til våketimer med rom for refleksjon. Diktet ble skrevet i Rødehavet i 1954, da han var kaptein eller styrmann på M/S Kongsfjord. Det ble publisert i Vi menn.

Fra digitalt seminar 21. mars 2021:

Glemte fyrstasjoner
Per Roger Lauritzen, nestleder i NFHF og veibokredaktør
Bli med på en reise til fyr som har gått i glemmeboken. Kanskje du kan bidra med informasjon?

Introduksjon til slektsforskning
Anne Schiøtz, generalsekretær i Slekt og Data
Det er stor interesse for menneskene som har vært knyttet til norske fyr. Hvor kan du starte hvis du vil finne ut mer om dem?

Eksempler på research om fyrfolk:

Tor Segelcke, filmskaper
Hør om arbeidet med en dokumentarserie om barndom på fyr.

Aud Lise Rosland, Feisteins Venner
Aud Lise Rosland skriver bok om Feistein fyr og menneskene som levde der.