Viser alle nyheter i arkivet

Møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet

Norsk Fyrforening deltok på møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet. Fra venstre: Sven Gjeruldsen – Norsk Fyrforening, Hedda Lombardo – Norsk Forening for Fartøyvern, Erik Lillebråten – Norsk Kulturarv, statssekretær Kirsti Bergersen, Ola Harald Fjeldheim – Fortidsminneforeningen, politisk rådgiver Kristoffer André Hansen, Tommy Christensen – Kulturvernforbundet, Per Hillesund – Forbundet KYSTEN og Erik Rønning Johansen – Norsk Metallsøkerforening. Foto: Klima- og miljødepartementet

Statsstøtte til foreningen vår!

«Jeg er så glad!», sier styreleder Henriette M. Skjæveland. «Dette gir oss muligheter og trygghet til å gjøre den oppgaven vi ønsker!»