Viser alle nyheter i arkivet

Søker om dispensasjon for Vingleia fyr

Kystverket har søkt Trøndelag fylkeskommune om dispensasjon fra ferdselsforbudet rundt Vingleia fyr frem til 2029. Trøndelag kysthistoriske senter leier Vingleia… Les mer »

Vingleia fyr – jubilant og prisvinner

Vingleia var en vanskelig innseiling til fiskeværet Mausund. Tidlig på 1900-tallet hadde fiskerne to ønsker: telefon og fyr. Besøksfyret fra… Les mer »