Viser alle nyheter i arkivet

FORSLAG TIL STYREKANDIDAT TIL FRIVILLIGHET NORGE

Valgkomiteen i Frivillighet Norge har sendt ut invitasjon til alle sine medlems­organisasjoner om å foreslå nye styremedlemmer til valget 29…. Les mer »

GRASROTANDELEN GAGNER FYRENE

5. januar ble det utbetalt 93,6 millioner kroner til frivillige lag og foreninger i hele Norge. Spillerne fordelte i 2010… Les mer »

«Kysten i bilder»: vinnerbilde av Høgsteinen fyr

Et fantastisk bilde av Høgsteinen fyr, tatt av Magnar Lystad,  vant den siste delkonkurransen i Kystverkets fotokonkurranse "Kysten i bilder… Les mer »

JULEHILSEN 2010

Med dette vinterbildet fra Slettnes fyr utenfor Gamvik i Finnmark – verdens nordligste fastlandsfyr – vil NFHF-styret ønske alle besøkende… Les mer »

TILDELING AV MOMSKOMPENSASJONSMIDLER FOR 2009

Lotteri- og stiftelsestilsynet sendte 8. desember ut tildelingsbrev om momskom­pensasjonsmidler. Brevet gikk til sentralledd (bl a NFHF), som skal formidle… Les mer »

OPPDRETTSANLEGG VED KJEUNGSKJÆR?

Firmaet Marine Harvest Norge AS har søkt Ørland kommune om utbygging av oppdrettsanlegg ved Kjeungskjær fyr. Marine Harvest er etter… Les mer »

Høgevarde

”Enestående i norsk fyrsammenheng”HØGEVARDE FYRSTASJON På ein odde eit stykke oppe i Karmsundet og litt sør for den smalaste delen… Les mer »

DIPLOM FOR GJENNOMSEGLA FYRLØYPE

Ivar Soknes fikk lørdag 4. desember utdelt diplom, som den første i historien, for å ha segla/navigert gjennom historiens første… Les mer »

KURS FOR KVINNER I STYRE- OG LEDERVERV I FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Frivillighet Norge tilbyr kurs for kvinner som kan tenke seg å ta på seg styre- og lederverv i frivillige organisasjoner…. Les mer »

SØKNADSFRISTER FOR TILSKUDD FRA RIKSANTIKVAREN

Tilskuddsordningene for faste materielle kulturminner som forvaltes av Riksantikvaren, har søknadsfrister i desember.   For de fleste ordningene skal søknaden… Les mer »