Viser alle nyheter i arkivet

Kulturvernnettverk Vestland

Styremedlem Astrid Larsen i Norsk Fyrforening er valgt inn i interimsstyret for Vestland kulturnettverk. – Jeg ser frem til å… Les mer »

Det er sjøveien som er hovedveien gjennom Norgeshistorien

Kulturminnedagene markeres over store deler av Europa. I år er temaet «Heritage of routhes, networks and connections» som på norsk… Les mer »

Møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet

Norsk Fyrforening deltok på møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet. Fra venstre: Sven Gjeruldsen – Norsk Fyrforening, Hedda Lombardo – Norsk Forening for Fartøyvern, Erik Lillebråten – Norsk Kulturarv, statssekretær Kirsti Bergersen, Ola Harald Fjeldheim – Fortidsminneforeningen, politisk rådgiver Kristoffer André Hansen, Tommy Christensen – Kulturvernforbundet, Per Hillesund – Forbundet KYSTEN og Erik Rønning Johansen – Norsk Metallsøkerforening. Foto: Klima- og miljødepartementet