Viser alle nyheter i arkivet

Ba Stortinget prioritere fyrvedlikehold

Norsk fyrforening ba Stortinget prioritere reduksjon av vedlikeholdsetterslepet  på norske fyrstasjoner når nasjonalforsamlingen skal vedta endelig Nasjonal Transportplan for 2025-2036…. Les mer »

Regjeringen nedprioriterer fyrene

Regjeringen skyver fra seg ansvaret for å ta vare på fyrstasjonene i fremlegget til Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036, som… Les mer »

Stort engasjement for fyrene

Fulehuks Venner og NFHF samlet foreninger, politikere og fagfolk til seminar på Fulehuk fyr. Alle ønsker å bevare fyr, men… Les mer »