Viser alle nyheter i arkivet

Ba Stortinget prioritere fyrvedlikehold

Norsk fyrforening ba Stortinget prioritere reduksjon av vedlikeholdsetterslepet  på norske fyrstasjoner når nasjonalforsamlingen skal vedta endelig Nasjonal Transportplan for 2025-2036…. Les mer »

Ber om politisk kontroll

Norsk Fyrforening uttrykte, under høring i Stortingets energi- og miljøkomite, stor bekymring over forslaget fra regjeringen om at grunnstøtten til… Les mer »

Fredede fyr kan gå tapt

Mandag 21. oktober stiller NFHF i budsjetthøring på Stortinget. Vi ber om et tydelig politisk signal – vedlikehold av fredede… Les mer »