Endelig kan man ta imot overnattingsgjester på Ryvingen fyr - etter å ha vært rammet av vannskader i fyrvokterboligen. Foto: Norsk Fyrforening

En stor omfattende vannskade i vinter satte en stopper for utleievirksomheten på Ryvingen fyr. Endelig er skadene utbedret og nå kan venneforeningen på nytt ta imot gjester.

– Det skal bli nydelig å få besøk igjen. Litt hektisk akkurat nå, men det blir klart til gjestene kommer, sier utleieansvarlig ved Ryvingen fyr, Anja Hagen, til avisen Lindesnes.

Tapt penger

Venneforeningen har tapt mange penger på at det ikke har kunnet ta imot overnattingsgjester så langt i sommer som følge av vannskadene.

Nå er det igjen åpnet for at gjester kan overnatte i fyrvokterboligen og nyte utsikten mot fyrtårnet på Ryvingen. Foto: Norsk Fyrforening.

-Det er trist når en omfattende skade setter en stopper for at folk skal få oppleve fyrlivet, men jeg vil berømme både Kystverket og venneforeningen for den jobben de har lagt ned for at avbruddet skulle bli så kort som mulig. Nå håper jeg folk bestiller slik at det blir et godt belegg på Ryvingen resten av sesongen, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland, berømmer Kystverket for innsatsen de har gjort for å få reparert vannskadene på Ryvingen fyr. Foto Norsk Fyrforening

Flott resultat

Et frossent vannrør tidligere i vinter var det som forårsaket den store vannskaden i fyrvokterboligen på Ryvingen fyr utenfor Mandal. 10. mars oppdaget dugnadsgjengen i Ryvingens venner en omfattende vannlekkasje i fyrvokterboligen. De frivillige ildsjelene skulle i gang med helgedugnad da skadene ble oppdaget. Alle overnattingene måtte kanselleres.

Ryvingen fyr i Lindesnes kommune. Foto: Norsk Fyrforening

Store deler av fyrvokterboligen måtte rives innvendig – et arbeid Ryvingens Venner sto for. En profesjonell aktør reparerte skadene som har kostet nær 800.000 kroner. Kystverket har dekket det meste av regning.

– Dette blir jo så utrolig flott, konstaterer styreleder Paal Pedersen i Ryvingens Venner overfor Lindesnes.