Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Årsmøtet skal som varslet avholdes på Utsira 12-14.april. Vi minner om innsendelsesfrist i sakens anledning:
Forslag til sak på dagsorden må være sekretæriatet i hende innen 15.mars!

Vi oppfordrer dere også til å gå igjennom vedtektene, i god tid. Skulle dere ha innspill eller ønsker om endring av vedtektene, må dette nemlig være sekretæriatet i hende minst fem (5) uker før landsmøtet avholdes.

 Videre gjør vi oppmerksom på at for familiemedlemmer har kun hovedmedlemmet stemmerett. Dernest er det slik at fyr/-foreninger, lag, organisasjoner og lignende, så har hver gruppe maksimum to (2) stemmer. Ellers gjelder det at hvert medlem èn stemme.