alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrstasjonen på Sklinna (Leka kommune, Nord-Trøndelag) ligger midt i det som kanskje er verdens største koloni av toppskarv. Holmelandskapet er fredet som naturvernområde, og det er ilandstigningsforbud på holmene (gjelder også Heimøya, der fyret ligger) fra april til august. I denne perioden disponerer fugleforskerne fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) husvære på fyrstasjonen, og holder oppsyn med verneområdet. 

Sklinna fyr på Heimøya ble opprettet i 1910. Fyrbygningen (14,3 meter) er øverste delen av et eldre fyr på Runde. Behovet for større lykt på Runde medførte ombygging, og toppen ble fjernet og fraktet til Sklinna. Lyshøyden i tårnet er i dag 45 meter, med lysvidde om lag 18 nautiske mil. Fyrstasjonen (foto: Eli Johanne Ellingsve) ble avbemannet i 2004. Den er fredet av Riksantikvaren.

 

I stiv til sterk kuling, med storm opptil 29 sekundmeter i kastene, begynte fugleforskerne årets telling av sjøfugler på Sklinna på Kristi Himmelfartsdag. To medlemmer av NFHF fikk følge forskernes skyssbåt ut til Sklinna, og returnerte samme dag, med respekt for fuglevernet.

 

Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien mellom Runde og Lofoten med noenlunde komplett sammensetning av sjøfugler, fastslår fugleforskerne Kjell Einvik, Torgeir Nygård og Nils Røv, i en rapport «Sklinna – fugleøya lengst ut i havet» fra 2006. «Sklinna har alt fra måser og terner til skarv, alkefugler og ærfugl. Den begrensa utstrekninga gjør at det ikke er plass til hundretusener av fugler slik som på Røst. Likevel gir Sklinna rom for forekomster som er ganske unike», påpeker forskerne.

 

Noen godbiter:

For å sette Sklinnas betydning i perspektiv trekker Røv, Einvik og Nygård fram blant annet følgende:

*Sklinna er Trøndelags klart største sjøfuglkoloni, og for enkelte arter er den også av nasjonal og internasjonal betydning.

*Toppskarvbestanden her har vokst til å bli landets, og kanskje verdens, største hekkelokalitet. Storskarvkolonien er også blant de store i landet.

*Bestanden av teist er meget betydningsfull. Bare Froan i Sør-Trøndelag og Bremsteinen på Helgeland kan måle seg i størrelse i denne regionen.

(kilde: Namdalsavisa 2006)