Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverket har pålagt Bø kommune umiddelbar stans i arbeidet med utlegging av vannledning til Litløy fyr.

Bø kommune har søkt om tillatelse til utlegging av vannledning fra Skagen til Litløy fyr, i en trase som krysser fjorden som har et statlig sjøareale. Ledningen skal legges ut i fellesskap med selskapet til eier av fyret, Ellen Marie Hansteensen. Det er snakk om en 40 millimeters vannledning som skal gi tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet til fyret.

I saken har det vært innhentet uttalelse fra Bø fiskarlag. Fiskarlagets svar går mot den planlagte traseen. Dette begrunnes med at denne traseen krysser rett over fiskefeltet Værøyflaget, et fiskefelt hvor det fiskes med både aktive og passive redskaper.

Kystverket Nordland har derfor bedt kommunen og fiskarlaget i felleskap finne en trase som kan aksepteres, det skriver Vesterålens avis