Kjeungen kystlag
Et vakkert tospann: Et fyr og et kystlag
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

I Bjugnfjorden i Sør-Trøndelag har Kystlaget Kjeungen og Kjeungskjær fyr funnet hverandre – et vakkert skue! Et eksempel til etterfølgelse andre steder på kysten?

Fyrene og båtene har gjennom tidene levd i et nært avhengighetsforhold. Når Kjeungen Kystlag har tatt på seg innvendig vedlikehold og utleie av Kjeungskjær fyr, er vi blitt vitne til et flott samspill for å ta vare på et viktig kulturminne i vår kystkultur.
Vi sakser fra Kjeungen Kystlags Facebook-side:
Kjeungen Kystlag er medlem av den landsdekkende organisasjonen Forbundet Kysten. Kjeungens faste aktiviteter er i korthet Hurtigrutas dag på Kjeungskjær fyr, Molorydding på Uthaug 1.mai, nattseilas i Bjugnfjorden, arrangement med seilas og kapproing under Kystkulturdagene i Lysøysundet, og vi prøver å få til en helg i september som høstavslutning. Vinterstid er det medlemsmøter og julebord.

Kjeungen kystlag har ansvar for vedlikehold for og utleie av Guldteigbrygga ved Uthaug havn i Ørland kommune, bygget i 1938. Under 2. verdenskrig tok tyskerne i bruk brygga som fangeleir for russiske krigsfanger. Kjeungen kystlag har også ansvar for innvendig vedlikehold og utleie av Kjeungskjær fyr. Kystlaget holder til i Bjugn og Ørland. Det ble stiftet i 1987 og har ca. 100 medlemmer.

Heidi Eikremsvik