Den verneverdige fyrstasjonen på Skalmen er solgt for 1,2 millioner kroner. Fyret blir privat feriested. Foto: Frode Pilskog, Kystverkmusea/Viti

Skalmen fyr utenfor Smøla er lagt ut for salg. Kystverket håper å få 490 000 kroner for den nedlagte fyrstasjonen ytterst i havgapet.

Fyrstasjonen er svært nedslitt og det må brukes flere millioner kroner for å sette det i stand.

– Skalmen fyr er et viktig regionalt kystkulturminne som vå tas vare på for ettertiden. Det er derfor trist at Staten ved Kystverket ønsker å kvitte seg med fyrstasjonen. Når det er sagt, så synes vi det er positivt at Kystverket har snudd i spørsmålet om rivning og har valgt å legge fyrstasjonen og øya ut for salg. Det er vårt håp at den som kjøper Skalmen vil sette fyret i stand og tilrettelegge for allment bruk for lokalbefolkningen, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Venneforening

Norsk Fyrforening har sammen med den lokale venneforeningen – Skalmens Venner – engasjert seg i Skalmens skjebne. Håpet er at venneforeningen skal kunne overta fyrstasjonen og gjennom frivillig arbeid sette det i stand.

Kjøperen av Skalmen fyr får med seg en holme på vel 39 mål på kjøpet. Foto: Frode Pilskog, Kystverkmusea/Viti

– Kystverket er kjent med at vi er interessert i å overta Skalmen fyr, men de har likevel valgt å legge fyret ut for salg på det åpne markedet. Vi vurderer om vi skal legge inn bud på fyrstasjonen, men må bruke noe tid på å se hvilke vilkår selger legger på en kjøper av fyrstasjonen, sier Asbjørn Jonassen Dyrnes i Skalmens Venner.

Kvikksølv

Et usikkerhetsmoment ved et eventuelt kjøp er kvikksølv-problematikken – noe som også fremkommer av prospektet. Bygningsmassen er i svært dårlig forfatning, med råte og fukt. Det elektriske anlegget og peis med pipe er fullstendig ødelagt etter et lynnedslag for noen år siden. Videre er blant annet fasader på bygget kledd med asbestholdige eternittplater. Det kan ikke utelukkes at det finnes rester av asbest i grunnen, som skyldes avfall fra bygningsmateriale på tak og vegger, står i prospektet fra Eiendomsmegler1 i Kristiansund.

Stor holme

Den som kjøper Skalmen fyr får i tillegg med et naust og ei øy på nær 39,5 mål. Fyret ligger midt i et naturreservat.

Tidligere fylkeskonservator Bjørn Ringstad i Møre og Romsdal mener Skalmen har stor verneverdig betydning. Foto: Linkedin

– Skalmen fyr er et viktig regionalt kystkulturminne som må tas vare på. Det har vi gitt Kystverket tilbakemelding på, sier nylig pensjonert fylkeskonservator Bjørn Ringstad i Møre og Romsdal.

Skalmen fyrstasjon er regionalt verneverdig og inngår i Møre og Romsdals kulturminneplan. Den tidligere fylkeskonservatoren er bekymret over at en rekke fyr og fyrlykter ikke blir ivaretatt på en forsvarlig måte. – Det har vi gitt Kystverket tilbakemelding på, sier Ringstad videre.

Forfallet er stort på Skalmen. Foto: Prospektet, Eiendomsmegler1-Kristiansund

Skalmen ble tent i 1907 og var et viktig fyr på grunn av det viktige drivgarnsfisket i havområdet utenfor. Skalmen fyr ble slukket og nedlagt i 2008.