Strømtangen fyr. Foto: RIksantikvaren.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Sparebankstiftelsen DNB Nor deler årlig ut rundt 100 millioner kroner til allmennyttige formål. Hvert år velges to satsingsområder, og i år er "Kulturminner" det ene prioriterte formålet. Det andre prioriterte området i 2011 er "Ut i naturen". Det betyr at det bør være mulig for fyr og fyrvenner i hele landet til å søke om penger til gode prosjekter.

Første søknadsfrist er 15. februar.

Tidligere har Stangholmen fyr mottatt midler til å bygge utescene, Strømtangen i Østfold har fått penger til ny brygge, og det er gitt støtte til merking av turer og løyper langs kysten. Generelt er det lurt å søke om midler til utadrettete prosjekter som involverer ulike aldersgrupper, men det gis også penger til restaurasjon, vedlikehold og nybygg som kommer allmennheten til gode. Om hva som støttes skriver stiftelsen selv: "Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge." Det kan søkes om både små og store beløp, de fleste tildelingene ligger i størrelsesordenen kr 20 000 til kr 200 000. Det gis ikke tilskudd til drift og administrasjon, og det gis ikke tilskudd til politisk eller religiøst relaterte prosjekter. Det gis heller ikke til allerede gjennomførte prosjekter.

Les mer om Sparebankstiftelsen her:
http://sparebankstiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen har to søknadsfrister i året, 15. februar og 15. september.