songvaar3LarsVerket
Kystens dag feires over hele landet 9. juni. Bli med! (Foto: Lars Verket)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Hvert år i juni feires Kystens dag med arrangementer langs hele kysten. Ny frist for å søke om støtte til arrangement er 1. april.

9. juni er blitt valgt til «Kystens dag», fordi det var denne dagen det norske flagget for første gang ble heist på offentlige bygninger, skip og festninger i et selvstendig Norge i 1905. Kystens dag markeres både den 9. juni og i tilliggende ukedager og helger langs hele Norges kyst. Dette innebærer alt fra større festivaler til mindre familiearrangement. Kystlag, redningsselskapets lokallag, 4H-klubber, fyrforeninger, museum og andre arrangerer opplevelser for liten og stor.

Målet med dagen er å sette et positivt fokus på kysten og dens næringer; fiskeri- og havbruk, sjøtransport, havner og farleder, sjømat, forskning og forvaltning. Vi feirer kystens levende kultur i alle former. I år er det en spesiell oppfordring til å markere Friluftslivets år.

Samferdselsdepartementet gir prosjektstøtte, og dette forvaltes av komiteen for Kystens dag ved Lindesnes fyrmuseum. Send inn søknad med beskrivelse av arrangement, budsjett, oversikt over samarbeidspartnere, utbetalingsopplysninger og andre nødvendige opplysninger senest 1. april til:

«Kystens dag»
Lindesnes fyr
4521 Lindesnes

eller på e-post til simen@lindesnesfyr.no – Merk: Kystens dag + årstall
Tlf: 922 19 904

Les mer om Kystens dag her