Skudenes fyr 2 A Alvestad m
Norsk slektshistorisk forening har spørsmål rundt byggingen av Skudenes fyr, som ble etablert så tidlig som i 1799. Foto: Ane Alvestad
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Vi har fått følgende forespørsel fra en av kulturvern-naboene våre; Norsk Slektshistorisk forening:

Hei
Undertegnede sitter i et prosjekt i regi av Norsk slektshistorisk forening. Vi arbeider med å utgi en bok om eidsvollsmennenes aner og nærmeste slekt. Den skal komme til grunnlovsjubileet neste år.
[…]
Representanten Thomas Konow fra Sjøforsvaret var den yngste på Eidsvoll (kun 17 år og sekondløytnant).

I hans anetavle er det et lite hull […] Han var etter sigende med å bygge Skudesnes fyr i 1815. […] Har dere informasjon om denne byggingen, eller kan dere fortelle oss hvor vi finner nærmere informasjon om dette?

Om det ikke finnes så mye informasjon om Skudesnes, så kanskje det finnes informasjon om sjøforsvarets rolle i utbyggingen av fyrene på denne tiden?
Vi trenger å fylle opp med ca 120 ord, relativt raskt!

Med vennlig hilsen
Anders Bjønnes, 99208250, anders.bjonnes@nsm.stat.no

 

Skudenes fyr 3 A Alvestad m

Skudenes fyrstasjon. Foto: Ane Alvestad

Skudenes fyr A Alvestad

Skudenes fyrstasjon, like ved Skudeneshavn på Karmøy i Rogaland, ble nedlagt i 1924. Foto: Ane Alvestad