Viser alle nyheter i arkivet

Søk om støtte til prosjekter på ditt fyr

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. På fyr over hele landet legges det årlig ned… Les mer »

Fyrfrivilligheten et særskilt fenomen

Fyrfrivilligheten skiller seg noe ut fra annen frivillig innsats. Det henger sammen med at mye av det frivillige arbeidet legges… Les mer »

Fikk penger til båt

Nå blir det enklere for den frivillige dugnadsgjengen å komme seg ut til Geitungen fyr. Haugesund Turistforening som drifter fyret,… Les mer »

Kystverket bygget ny brygge på fyret

Nå blir det langt enklere å legge til for å gå i land på Ytre Møkkalasset fyr utenfor Tvedestrand. –… Les mer »

Støtte til frivillig fyrarbeid

Det legges ned utallige dugnadstimer ved mange fyr, men arbeidsinnsats er ikke nok. Det må også litt penger til for… Les mer »