Viser alle nyheter i arkivet

Fristen nærmer seg

Fristen for søknader til Sparebankstiftelsen DNB nærmer seg, og det er ingen aprilspøk! – Datoen er 1. april, men ettersom… Les mer »

Søk om støtte til prosjekter på ditt fyr

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. På fyr over hele landet legges det årlig ned… Les mer »

Søk om støtte til fyrprosjekter

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. På fyr over hele landet legges det daglig ned… Les mer »

1,5 millioner kroner til norske fyr

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norsk Fyrforening 1,5 millioner kroner til en egen tilskuddsordning for prosjekter innen ny bruk av norske… Les mer »

Midler til medlemsfyr

I oktober lyste Norsk Fyrhistorisk Forening ut prosjektmidler. Nå er 475 000 kroner fordelt til gode tiltak på fyrstasjoner langs… Les mer »

Søk om midler til ditt fyr

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. Fyrlag i hele landet står på for å gjøre… Les mer »