Gullholmen
Miljødirektoratet ber nå om en endelig avklaring fra Moss kommune på om den vil overta driftsansvaret for Gullholmen fyr. (Foto: Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Miljødirektoratet vil bidra med fire millioner kroner, dersom Moss kommune vil overta driftsansvaret for Gullholmen fyr.

Tekst: Monica Lindanger

Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) har lenge ønsket at Moss kommune skal ta på seg drifts- og tilsynsansvaret for friluftsområdet Gullholmen fyr. Siden 1989 og fram til nå er det Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr som har hatt driftsansvaret for øya.

Moss kommune signaliserte i fjor at den er positiv til å ta på seg dette ansvaret, under forutsetning av at Staten betaler for utvendig og innvendig istandsetting av bygningsmassen på Gullholmen.

– Nå er det avklart at Staten ved Miljødirektoratet kan bidra med inntil fire millioner kroner for istandsetting av bygningene på Gullholmen. Dette beløpet tilsvarer den prisen som Multiconsult har beregnet at reparasjonene av bygningene vil koste, opplyser avdelingsdirektør Berit Lein i Miljødirektoratet til Moss avis.

 

 

 

Moss kommune ønsker at Staten også skal forplikte seg til å bekoste framtidige utbedringer og omgjøringer av bygningene på Gullholmen, utover det løpende vedlikeholdet. Men der kan ikke Miljødirektoratet gi noen klare garantier:

– Vi kan ikke forplikte Staten til å bekoste framtidige utbedringer på Gullholmen, men det vil bli vurdert dersom Moss kommune søker om det, tilføyer Lein.

Ordfører Tage Pettersen (H) i Moss vil legge fram saken for formannskapet snarlig. Han regner med at politikerne i Moss vil si ja til kommunal overtakelse av driftsansvaret.

– Vi ønsker å bidra til å ta vare på kysthistorien i vårt nærområde, og vi vil sikre fortsatt bruk av Gullholmen for allmennheten, sier Pettersen.

Miljødirektoratet tror også at kommunal overtakelse og istandsetting av bygningene på Gullholmen vil føre til at allmennheten får økt mulighet for å bruke øya.

– Stort behov for opprustning

Gullholmen fyr ligger i Oslofjorden vest for Jeløy og er et statlig friluftsområde. Fyrlykta ble tent første gang i 1894, og fyret har derfor 120-årsjubileum i år. I tillegg fyller Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr 25 år samme år som fremtiden til fyret skal avgjøres.

– Vi er i utgangspunkt positivt innstilt til at Moss kommune overtar driftsansvaret for Gullholmen fyr. Dette betyr at Miljødirektoratet vil bidra med inntil fire millioner kroner for istandsetting av bygningene på Gullholmen, sier Willy Høvik, leder av arbeidsutvalget i Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr til fyr.no.

Han forteller at behovet for å oppruste bygningene er stor. Stiftelsen ønsker å være med på å bidra med deler av driften av holmen, sammen med Moss kommune.

– Moss kommune er en kystkommune, og vil med dette sikre videre bruk av Gullholmen for allmennheten, og samtidig bidra til å ta vare på kysthistorie og fyrhistorien i vårt nærområde.

– Vi henger i stroppen for at flest mulig skal få brukt Gullholmen. Vi har aldri hatt så mye utleie som de siste årene, og inntektene går til oppussing og oppgradering, sa han til Moss avis denne uken.