Er du/dere forberedt til årsmøtet?

Årsmøtet skal som varslet avholdes på Utsira 12-14.april. Vi minner om innsendelsesfrist i sakens anledning:
Forslag til sak på dagsorden må være sekretæriatet i hende innen 15.mars!

Vi oppfordrer dere også til å gå igjennom vedtektene, i god tid. Skulle dere ha innspill eller ønsker om endring av vedtektene, må dette nemlig være sekretæriatet i hende minst fem (5) uker før landsmøtet avholdes.

 Videre gjør vi oppmerksom på at for familiemedlemmer har kun hovedmedlemmet stemmerett. Dernest er det slik at fyr/-foreninger, lag, organisasjoner og lignende, så har hver gruppe maksimum to (2) stemmer. Ellers gjelder det at hvert medlem èn stemme.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 47 gjester og ingen medlemmer på besøk.