Blåmåndag for fyr?

Utvaer fyr

Norsk Fyrhistorisk Forening er bekymra for at dei to regjeringspartia tek til orde for å opna for sal av fyrstasjonar til private.

Me merkar oss at den frivillige innsatsen er noko som vert lagt vekt på i den nye regjeringas erklæring, som vil byggja politikken sin på fridom, tillit til einskildmennesket, gründaren, lokalsamfunnet og dei frivillige.

Vi set vår lit til at regjeringa står bak lovnadene om å styrka dei økonomiske ordningane for friviljuge organisasjonar. I forhold til vedtektene våre om å arbeida for at fyrstasjonane skal vera offentleg tilgjengelege, er me bekymra for at dei to høgrepartia tek til orde for å opna for sal av fyrstasjonar til private.

Les meir i leiar Birger Lindangers kommentar til den nye politiske situasjonen i Noreg etter valet her.

Denne eposten går ut til alle NFHFs medlemmer i desse dagar.

Velkommen som medlem! Her er innmeldingsskjema

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 147 gjester og ingen medlemmer på besøk.