Færder fyr satser på kystled

 

Faerder fyr 2013 EH m

Færder fyrs venner vil bruke kystled som modell når de er ferdige med oppussingen av signalbygget på fyrstasjonen, sier Øystein Hovde, en av initiatitakerne til Tønsbergs Blad.

Kystled er en fellesbetegnelse for tilretteleggingstiltak for ferdsel med eller uten overnatting langs kysten både til vanns og til lands. Kystleden skal primært legges til rette for ikke-motorisert ferdsel.

Hovde forteller at Færder fyrs venner og Kystverket i prinsippet er enige om at bygget blir kystledhytte. Det er nå utarbeidet en detaljert plan som er sendt til Kystverket, som eier fyret, for godgjenning.

Ettersom det er en fredet bygning, må også Fylkesmannen ha et ord med i laget før vennelaget kan ta fatt på dugnadsarbeidet.

- Når den er ferdig pusset opp, skal bygningen leies ut i regi av Oslofjorden Friluftsråd på samme måte som andre kystledhytter OF har ansvar for, sier Øystein Hovde til Tønsbergs blad i dag.

Færder fyr ligger ved innseilingen til Oslofjorden, i Tjøme kommune.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 44 gjester og ingen medlemmer på besøk.