Fant ingen feil

Atomdrevet fyrlykt på Kola

Revisors rapport som nå foreligger, finner ingen uregelmessigheter ved utbetalinger i de norsk-russiske atomprosjektene som Fylkesmannen i Finnmark forvalter.

I oktober meldte ulike media at det var avdekket uregelmessigheter ved utbetalinger i et norsk-russisk atomprosjekt. Det gjaldt kontrakten for avfallsbehandling av fyrlykter og montering av solceller (2088-2011). Fyr.no skrev om denne saken 31. oktober 2013.

- Det er kjedelig at vi ikke kan avvise dette på stående fot, men så lenge jeg ikke har innsyn i revisjonsrapporten, har jeg heller ikke mulighet til å gjøre tiltak nå, sa fylkesmannen Gunnar Kjønnøy til fyr.no i oktober. Nå bekrefter altså revisjonsrapporten at utbetalingene ikke strider med kontrakten.

Dette meldte Fylkesmannen i Finnmark på sine nettsider julaften.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 97 gjester og ingen medlemmer på besøk.