Kvikksølv og lyssveip

1 Oksoy 170916 Ola Sendstad9 Oksoy 170916 Ola SendstadFlere norske fyr har hatt linsebord som har rotert i kvikksølvbad. Kystverket skal fjerne alt dette kvikksølvet. På Oksøy fyr er det nå fullført et pilotprosjekt for bevaring av optikk og lyssveip uten kvikksølv. Norsk Fyrhistorisk Forening har fulgt prosjektet tett.

Tekst: Ola Sendstad

Kvikksølvbadet gir trinnløs rotasjon med lav friksjon. Det er ikke miljøskadelig slik det ligger og det har ikke vært tilfeller av lekkasje. Av miljøhensyn er det allikevel besluttet at alt kvikksølv på norske fyrstasjoner skal fjernes. Hvordan kan dette gjøres uten for store inngrep?

Den Danske Sjøfartsstyrelsen har utviklet et system ved bruk av kulelager som alternativ bæring av linserotasjon. Dette har erstattet kvikksølvbad på flere danske fyrstasjoner. Det er dette systemet som Kystverket har implementert på Oksøy.

Senioringeniør i Kystverket Sørøst Belinda Pedersen forteller at de har samarbeidet med Danmarks Tekniske Universitet med mål om få en ny løsning på Oksøy som både er sterk og diskré.

Norsk Fyrhistorisk Forening har fulgt prosjektet fra starten. På styremøte 27.05.16 ble det i styresak 23/16 vedtatt at så lenge lyssveip og optikk bevares motsetter man seg ikke at kvikksølvbad blir erstattet av en annen teknisk løsning.

13.06.16 ble det nye kulelageret montert på Oksøy. Siden fjerningen av kvikksølvet har Kystverket hatt kontinuerlige målinger av kvikksølvdamp. 17.09.16 var styret i NFHF med inviterte gjester fra området på befaring på Oksøy og dampen var da nede i et nivå så man kunne oppholde seg i lykthuset. Styret stiller seg positiv til ombyggingen og at samme løsning gjennomføres også på de andre fyrstasjonene der kvikksølv fjernes.

Pedersen melder at Kystverket kommer til å gjennomføre dette på de andre aktuelle fyrstasjonene i region Sørøst. Ombyggingen på Ryvingen er allerede fullført 09.11.16, mens Torungen og Færder står for tur i 2017.

I de andre regionene er det mer usikkert. Alt kvikksølv skal etter planen være fjernet i løpet av 2017. Dette gjelder Eigerøy, Feistein, Kvitsøy og Slåtterøy i region Vest og Slettringen og Sula i region Midt-Norge. NFHF håper Kystverket drar nytte av pilotprosjektet på Oksøy og beholder lyssveip og original optikk også på disse stedene.

På Feistein ble lyssveipet forøvrig erstattet av LED-lys allerede i 2006.


HER kan du lese mer om Oksøy fyrstasjon.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 131 gjester og ingen medlemmer på besøk.