PENGESTØTTE TIL BREMSTEIN

Dugnadsgjengen rundt Bremstein fyrstasjon (Vega kommune, Nordland) kan glede seg over støtte fra flere hold. Så vel kulturpolitikere som næringspolitikere i Nordland fylke har sett verdien i å ta vare på den kulturarven som fyret utgjør, og bevilger til sammen 860 000 til restaureringsarbeid i år. Det er en sum som ildsjelene for fyret sikkert vil vite å forvalte, på verdig vis.

 

 

Bremstein fyr ligger på Geitøya i Steinan, innenfor verdensarvområdet Vegaøyan. Planen er å åpne husene for ny bruk etter restaurering, og gjøre stedet tilgjengelig som en del av det totale opplevelsesproduktet som Vegaøyan utgjør.

 

Bremstein fyr ble opprettet i 1925, og avbemannet i 1980. Stasjonen er fredet av Riksantikvaren. Restaureringsarbeidet skal etter planen gjennomføres i samarbeid med Helgeland Museum og Kulturminner i Nordland (regional kulturminnemyndighet, som blant annet følger opp retningslinjer fra Riksantikvaren).

 

Les mer om saka her.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 111 gjester og ingen medlemmer på besøk.