Kutter i kystavgiften

Statssekretær Kristine Gramstad og fylkesordfører Tom Tvedt (Ap) Foto: Aftenbladet

 

Regjeringen vil kutte kystavgiften med ytterligere 33 millioner kroner i statsbudsjettet for 2012. Dette vil hjelpe til med å få godstrafikken ut til sjøs og bort fra veiene, sier fylkesordfører i Rogaland Tom Tvedt (Ap).

I budsjett for 2012 vil kystavgiftens dekningsgrad av utgiftene til Kystverkets fyr- og merkeinstallasjoner bli redusert med ytterligere 10 prosent.

- Det er et politisk mål om å øke sjøtransporten, og det er spesielt viktig for denne regionen, sier Kristine Gramstad, statssekretær i fiskeri- og kystdepartementet. Ifølge en lekkasje fra statsbudsjettet som Aftenbladet har fått tilgang til, inngår dette i regjeringens målsetninger i Soria Moria-erklæringen om å foreta en gjennomgang av gebyrer og avgifter innen sjøtransport.

- Bedre konkurranseforhold med landtransport vil kunne øke potensialet for mer sjøtransport. Reduksjon i Kystavgiften er ett element som går i riktig retning, men alene er det ikke nok. Det må til en helhetlig tenkning rundt hvordan vi legger opp logistikken langs kysten. Dette forventer vi kommer klarere til uttrykk i neste Nasjonal Transportplan. Det beste er når vi får et optimalt samspill mellom sjø, vei og bane. Hovedpotensialet for økt sjøtransport ligger i store volumer og å knytte Vestlandet tettere til Europa, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Rederiforbundet
NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 51 gjester og ingen medlemmer på besøk.