Søknad om tilskudd fra Riksantikvaren

Riksantikvaren tildeler midler til kulturverntiltak under Miljøverndepartementets budsjett (kap. 1429 post 50, 72, 73 og 74).  Dette er altså ikke grunnstøtte, men midler til konkrete tiltak. Søknadsfrist er 15. januar hvert år. Det kan søkes om midler fra Riksantikvaren til: Fartøyvern, bevaring/restaurering av middelalderbygninger og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner. Les mer:

http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/dokument/Rundskriv/2011/tilskotsordningar-2012/kulturminnetiltak.html?id=660828

 

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 63 gjester og ingen medlemmer på besøk.