Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

I fjor kom ny flytebrygge på plass. I år er det bygd gangvei i tre fra brygga og over bergene. Adkomsten for dem som trenger ekstra tilrettelegging for å komme på land på Kvitholmen fyr er i ferd med å bli bedre. Siste rest med grusing av stien vil bli gjort neste vår.
 
Fortsatt lyser fyret fra det gamle tårnet på Hustadvika. I 150 år var det fast fyrbemanning på Kvitholmen, men i 1991 ble det fyret automatisert på lik linje med de fleste andre fyrene langs kysten.

I dag er det Kvitholmens venner som drifter fyranlegget. Friluftsrådet er flittig bruker av Kvitholmen til sommercamp for barn og ungdom. Ingolf Mork som er daglig leder i Friluftsrådet sier at siste rest av tilretteleggingen vil bli gjort i 2012. – Det å komme inn til Kvitholmen ble enklere i fjor da ny flytebrygge med gangvei til land ble bygd. Innseilingen inn gjennom den trange havna er vanskelig. Spesielt gjelder det ved lavvann. Med ny flytebrygge ble det enklere å komme på land. Nå når vi har bygd gangveien i tre er det blitt enda enklere å komme seg inn på holmen. Når vi til våren får lagt grus fra gangbroa og inn til den gamle gåveien som går mellom naustet og fyrvokterboligene, blir det enklere å ta turen til Kvitholmen. Målet er at også rullestolbrukere skal kunne ta turen til den lille holmen med det gamle fyret, sier Ingolf Mork. 

Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal