Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Folda (Folla) betyr egentlig den brede fjord. Folda er det åpne havstykket fra Buholmråsa fyr i Sør-Trøndelag til Gjæslingan fyr og Grinna fyr i Nord-Trøndelag. En distanse på rundt 30 nautiske mil. Dette havstykket er i uvær kjent som et svært røft farvann å trafikkere for alle slags fartøyer. Etter å ha passert disse fyrene, bærer det videre nordover i mer skjermet farvann, inn i Nærøysundet og til tettstedet Rørvik. Derfra videre opp Svinestien og Nordlands-leia. Det er nettavisen Skipsrevyen som loser oss opp langs trøndelagskysten.
 I farvannsbeskrivelsen ”Den norske los”, er området ved Buholmråsa fyr beskrevet som, sitat: ”et trangt farvann med båer og grunner på begge sider og er i uvær et av de styggeste stedene på hele norskekysten å gå inn på”. I uvær går derfor skipene ikke inn her, men videre sørover og i stedet inn enten ved Asenvågøy eller Tarva.
Folda er også kalt ”havets kirkegård”, og navnet bærer hun med rette med henvisning til de mange skipsforlis her. Blant andre havarerte Hurtigruta M/S ”Sanct Svithun” ved Nordøyan fyr høsten 1962, dessverre med tap av mange menneskeliv.
I 1938 var det like før ved Kya fyr. Skipet og dets besetning holdt på å bli tatt av havet under en storstorm. Fyrlykta plassert øverst i et støpejerntårn på en oppmurt gråsteinsokkel, hele 29 meter over havet, ble slått inn av de høye bølgene som brøt over fyrstasjonen og sjøen fylte hele tårnet. Hadde ikke besetningen klart å regulere trykket da de med jevne mellomrom maktet å åpne jerndøra nede slik at sjøvannet kom ut, hadde nok hele fyret blitt sopt på havet. Kya fyr står på en naken holme ute i havet helt sør på Folda og sender ut sine lysblink til veiledning for skipsfarten. Det svært utsatte fyret er i dag forlengst automatisert og avfolket.     
Når du passerer Grinna fyr, og litt senere Gjeslingan fyr, på nordgående mot Rørvik, kan du på styrbordsiden se noen holmer som på kartet er benevnt som Allgården (eller Aldgården).Et gammelt sagn for Nord-Norge forteller at her fantes et Atlantis eller et Ut-Røst, der de blåkledte eller hulderfolket (de underjordiske) holdt til. 
Ellers kan du på turen over Folda fra hurtigrutedekket se murtårnet fra tidligere Villa fyr på øya Villa. Fyret var det aller første kullblussfyret nord for Trondheim. Det ble opprettet i 1839. Tjue år senere ble kullblussfyret nedlagt som det siste i Norge. Fyret fikk nå installert et lyktehus med parafinbrenner og linse. Lyktehuset ble i 1890 flyttet til Nordøyan fyr – og er fremdeles i bruk der. Villa fyr ble da nedlagt og fikk status som sjømerke.