Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

NFHF må ha deres søknader om momskompensasjon NÅ!

Send inn søknader – samt revisjonsberetninger, til sekretæriatet så raskt som mulig.

Medlemmene i Norsk Fyrhistorisk Forening skal sende sine søknader i fellesskap, fra «sentralleddet».

For mer informasjon om ordningen, samt skjemaer med rettledning om hvordan disse skal fylles ut, finnes på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider: https://lottstift.no/momskompensasjon

Nytt av året er også at det åpnes for bruk av kommunerevisor i de tilfellene der forskriften stiller krav til bruk av godkjent revisor. Dernest trenger ikke de organisasjonene som benytter kommunerevisor å tilknytte seg en ny revisor, statsautorisert eller registrert.

Søknaden skal sendes info@fyr.no