Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland, er glad for at vernemyndighetene har sagt ja til at det kan settes opp flaggstang på Villa Fyr - slik det var i tidligere tider. Til høyre tidligere styremedlem Marianne Johnsen, Foto: Norsk Fyrforening

Vernemyndighetene sier ja til at det kan settes opp flaggstang ved Villa fyr i Flatanger.

– Det er flott at vernemyndighetene sier ja til dette. Villa fyr er fredet og da gjelder strenge regler for hvilke tiltak det kan gis tillatelse til. I denne saken kunne man dokumentere at det tidligere hadde stått en flaggstang på Villa. Et gammelt maleri viste at det har stått en flaggstang ved fyret tidligere. Samtidig er det spor i terrenget etter flaggstangfestet. Når man kan dokumentere hvordan det har vært, så er vernemyndighetene positive til tiltak, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Nortsk Fyrforening.

Stang i tre

Vernemyndighetene i Trøndelag fylkeskommune legger til grunn at ny flaggstang etableres der det i sin tid sto en flaggstang, og stangen må være i tre og åtte meter høy.

Villa fyr ligger vakkert til i Flatanger-skjærgården. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Villa fyr ble oppført for Fyrvesenet etter tegning av kanal- og havneinspektør C. J. Schive, og ble tent i september 1839 som det siste anlagte kullblussfyr i Europa. Det var da det første kystfyr nord for Trondheim. I 1858 ble det bygget om til oljefyr. Fyrstasjonen ble nedlagt i 1890. Villa Fyr ble fredet med hjemmel i kulturminneloven den 1.november 1999.