Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Vi gleder oss over at stadig flere deltar i arbeidet med å gjøre enda flere fyr tilgjengelige. I Roan på Fosen rager – enn så lenge, Kaura fyr 22 meter høyt og nesten rett opp av havet. Men et fyr som ligger så utsatt til, krever mye vedlikehold og særlig vinduene trenger oppmerksomhet nå. Derfor skal det nye styret i Kaura fyrs venner utvikle en vedlikeholdsplan for fyret.

Årsmøtet var i september på en befaring på Kaura, og så selv at Berit og Dagmar hadde satt sine spor. Dessuten ruster både fyr og rekkverk, men heldigvis er taket tett og dermed er interiøret i relativt bra stand. At det var mulig og råd til å bygge fyret i de økonomisk vanskelige 1930-årene, men ikke å besørge vedlikeholdet i 2012 ses av mange som et stort paradoks.»Fyrmester i Kauras venner, Thore Erling Pettersen [forteller at han]gjennom Bessaker Drift ble bedt av Roan kommune om å ha driftsavtale med Kystverket for fyret. Nå må det flere kluter til. Derfor ble Kauras venner stiftet i påska [2012]».

Kauras tid som bemannet fyr var kort; det var det nest siste som ble bygget for bemanning og tidlig avfolket. Dette skyldtes ikke minst svært vanskelig adkomst. Adkomsten bidrar også til at dette er et av de minst besøkte fyrene, men «vi vil ta vare på fyret og la folk få oppleve den helt spektakulære opplevelsen det er å være på en slik utpost som dette, sier det nyvalgte styret i Kauras venner».

Det er imidlertid ikke lett å arrangere årsmøter in situ for fyrets egne venner heller, og mye må planlegges godt og med alternativer. Vanskelig forhold for båt og en 7 meter landgangsleider, kan by på utfordringer for noen og en hver selv om det er stille vær. Det planlegges derfor ny adkomst til fyret og ettersom Kystverket er gode på å få satt ned påler og staker i sjøen bør man kunne få på plass en adkomst for folk flest i 2014, sier fyrbøter og nestleder Arnar Utseth.

Fra Fosna-folket 08.09.2012; Dani Edvartsen