Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.


Slettringen fyr Eli Ellingsve M

Slettringen fyr er en av de stolte majestetene som troner langs kysten av Sør-Trøndelag. Foto: Eli Ellingsve.

Frøya kommune er i ferd med å bygge et flott kultur- og kompetansesenter der også formidling av fyrhistorie vil bli en viktig del.

Kommunene Frøya og Hitra på trøndelagskysten har hatt i alt sju fyrstasjoner: Terningen, Børøysundet, Halten, Finnværet, Vingleia, Sula og Slettringen. I 2013 er det ennå lys på alle stedene (med ulike løsninger), noe som viser lysenes stadige betydning for båttrafikken i området. Eli Ellingsve informerte under fyrseminaret på Utsira nylig om framdriften av senteret og om planene for formidling av fyrhistorien i Frøya og Hitra, der hun vil bli en nøkkelperson. Ellingsve er medlem i NFHF, forfatter bl.a. av fyrbøker og ordboksredaktør med arbeidssted NTNU i Trondheim.

Frøya er en av landets ledende kommuner innenfor havbruk, og senteret som kommunen bygger (med et betydelig tilskudd av midler nettopp fra havbruksnæringen), er plangt å stå ferdig i 2014. Kultur- og kompetansesenteret skal komme både lokalbefolkningen, skoleverket, næringslivet, turister og forskere til gode. Gjennom senteret skal brukerne bli kjent med øyregionens natur, kultur, næringsliv og historie.

Øyboerne er stolt av sin fyrhistorie, og ønsker å formidle den i det nye senteret. Det vil skje gjennom film, forelesning og fortellinger på skjerm i huset. Det er også lansert forslag om å legge deler av fyrstoffet inn i kystreise.no, Kystverkmuseas landsomfattende prosjekt for moderne formidling av kystkultur.

 

Heidi Eikremsvik