Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Bamble turlag inviterer til tur på Langøya. Oppmøte kl. 11:00 på det gamle fergeleiet på Helgeroa; gratis båttur ut til øya!

Omvisning og rundturen på øya omfatter besøk på «Hovedbygningen» og fyrstasjonens bygninger. Fyret her – som ble bygget som et ledfyr i forbindelse med at det ble satt opp kystfyr på Jomfruland, ble tent i 1839. Etter stor dugnadsinnsats fra Kystlaget, er en av bygningene nå blitt Kystledhytte. Den kan leies i sommerhalvåret.