Eieren av Litløy fyr ønsker å sette opp en vindmølle til erstatning for dagens diesel aggregat - for å sikre grønn energi til fyret i fremtiden. Foto: Bjørn Tennøe

Eieren av Litløy fyr i Vesterålen ønsker å sette opp vindmølle på fyreiendommen. Hvis søknaden går gjennom så ønsker man å bygge vindmøllen i forbindelse med bygge- og renoveringsarbeid på den nedlagte fyrstasjonen.

Fyret får i dag strøm fra en dieselmotor.

Av søknaden går det frem at Litløy fyr AS planlegger å utvide overnattings- og opplevelsestilbudet bestående av fire dobbeltrom med hvert sitt bad og toalett, samt å omgjøre fyrtårnet til en utleieenhet. For å sikre profesjonell drift, må energibehovet ifølge eier, dekkes ved å sette opp solcelle- og vindmølleanlegg, som er den eneste bærekraftige løsningen for profesjonell gjestedrift.

Kystverket har ingen innvendinger mot tiltaket, går det frem av en uttalelse til Bø kommune.