Statsbudsjett uten ambisjoner for fyra

Hestskjaeret Marianne JohnsenRegjeringen har nå kommet med sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Hvor ble det av kystkulturen?

Tekst: Ola Sendstad

Med stor innsats, flere nye prosjekter og økt oppmerksomhet er det mange frivillige på fyr som hadde håpet på en satsning nå. Det kom ikke.

Uklart for Kystverket

For bevaringsarbeidet for fyrstasjonene i statens eie er det budsjettet til Kystverket som er mest avgjørende. Justert for prisvekst får Kystverket samme overføring som i fjor. I teksten står det som et mål at arbeidet med å redusere vedlikeholdsetterslepet for fredede fyrbygninger videreføres. Dette er bra, men det følger altså ikke med noen økte bevilgninger. Etterslepet er på kroner 255 millioner, bare på de fredede fyrstasjonene. Totalt er vedlikeholdsetterslepets på Kystverkets fyrstasjoner på 448 millioner. Det er ikke noe i dette budsjettet som gjør Kystverket eller frivilligheten i bedre stand til å redusere vedlikeholdsetterslepet.

I fjorårets budsjett var det et eget avsnitt om Kystkultur, med en øremerking på kroner 10,3 millioner. Dette gikk til delfinansiering av Kystverkmusea (10 millioner) og Norsk Fyrhistorisk Forening (300 000,-). I det nå foreslåtte budsjettet er hele avsnittet og øremerkinga fjernet. Hvor ble det av kystkulturen? Kystverkmusea er ikke nevnt noe sted i budsjettet, i motsetning til både Norsk Vegmuseum og Norsk Jernbanemuseum. Norsk Fyrhistorisk Forening, frivilligheten generelt eller ny bruk av fyrstasjonene er heller ikke nevnt.

Hvis dette budsjettet blir vedtatt må Kystverket prioritere både de fredede fyrstasjonene, Kystverkmusea og frivilligheten opp mot behovene til all maritim infrastruktur og egen drift.

Bra MVA-kompensasjon

Det er veldig positivt med en økning av potten til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Dette betyr noe for venneforeningene på fyra. Kompensasjonen økes med 134 millioner kroner, i underkant av 10%. Med tanke på at de frivillige på fyr i stor grad arbeider på offentlig eiendom, så er det kanskje ikke for mye å forvente å slippe å betale MVA på utgiftene sine? Man er fremdeles langt unna full momskompensasjon.

Stillestående for Kulturminnefondet

Fyrstasjonene i privat eie kan søke om midler fra Kulturminnefondet. Her er det foreslått en økning på 4,1 millioner kroner. Dessverre er dette alt for lite med tanke på økningen i antall søknader. Satsningen på Kulturminnefondet som var skissert i Regjeringserklæringen blir stort sett spist opp av prisveksten.

Oppsummering

Det foreslåtte budsjettet er noe positivt for norsk frivillighet, uambisiøst for kulturvernet og fullt av usikkerhet for fyra, fyrhistoria og det frivillige bevaringsarbeidet for fyr. Norsk Fyrhistorisk Forening fortsetter arbeidet for å bedre dette!

 

Ola Sendstad er arkitekt og daglig leder for Norsk Fyrhistorisk Forening

Knud på Katland

Katland sjosproytimage3Katland er i vinden for tida. Ikke lenge etter stor feiring av fyret, så var "Knud" på besøk og herjet med 140-årsjubilanten.

Tekst: Henriette Skjæveland

Vi har hørt og lest om de voldsomme herjingene som har vært på Søndre Katland Fyr gjennom historien. Sist men ikke minst i venneforeningens nyutgitte bok, En bolig på et lite skjær, skrevet av Arthur Danielsen Jr. Tittelen var vel gjennomtenkt av forfatteren og det er ved slike anledninger den virkelig kommer til sin rett.

Historien forteller at fyret har vært fylt med vann og gjenstander samlet i bunnen av fyret, og det var nettopp det som skjedde da ekstremværet "Knud" kom på besøk. Fredag 21.september ble det meldt om uvær, folk ble anbefalt å holde seg inne, eiendeler som ikke var festet måtte man bare ta sjansen på stod til uværet var forbi.

Så er det noen spesielt med Katland for oss Farsundsfolk. Hvor ille er det der ute når det koker inne i havnebassenget? En av beboerne Magne Storøy tok med seg fotoapparatet til Loshavn og tok bilder han delte videre på sosiale medier som Facebook og Instagram. Vi var alle meget fasinert! For et skue å få se bilder av kjempebølgene som slår mot fyrveggen!

Men for oss som har hørt disse historiene fra da fyret var bebodd (mellom 1878 og 1948), surret det en urolig tanke i bakhodet. Går alt bra med fyret denne gangen? En drøy uke etter uværet kom jeg meg ut til "skjæret". Nok en gang var det for urolig i havna for å legge til, så jeg måtte bare hoppe i land. I stedet for å låse meg inn, valgte jeg å følge magefølelsen og gå rundt fyret først. Den lille potetåkeren min var det ikke en jordflekk igjen av. Jeg skulle ha tatt opp potetene og tatt inn jorda i fyret, men ville la de stå under jubileet 1. September. Det ble aldri godt nok vær til å ta den turen.

Da jeg rundet hjørnet til sydveggen møtte jeg det jeg fryktet; vinduet i 2. etasje var slått inn. Urolig for hva som møter meg inni fyret låser jeg opp inngangsdøra som ligger på nordsiden. Innenfor ligger rester av materialer, vannkanner og andre løse gjenstander. Det er tydelig å se at vannet har stått en god halvmeter oppover veggene. Trappa opp til 2. etasje er fylt med plank og løse gjenstander, og når jeg kommer opp er nesten hele etasjen fylt med kledning, møbler er kastet rundt og til andre rom. "Knud" har gitt jubilanten en skikkelig rundjuling!

I rommet hvor det åpne vinduet er hadde vi tatt bort panelet på veggene, og taket stod med støttende stolper. Alt var røsket ned. Det gjenstod mye restaureringsarbeid innvendig på fyret, og det var en rustikk stil. Samtidig var det hyggelig å lage til bord og sitteplasser. Jeg hadde tidligere samme uke kjøpt inn nye støvsugerposer slik at vi kunne få tatt bort murstøv som har vært i fyret etter noen av vinduene som var murt igjen ble åpnet. Da jeg kom i land fra den sørgelige befaringen møtte jeg butikkdamen som hadde solgt meg posene. Hun spurte høflig om det ble riktig type poser, hvor jeg måtte svare at det blir en stund til vi trenger dem. Det ligger masse sand og fliser i hauger på alle gulvene, i tillegg til alle materialene og møblene.

Det er nok mange værutsatte fyr langs Norskekysten, men vi velger å påstå at Søndre Katland til tider har det ekstra tøft. Det må ha vært en tøff plass å være fyrvokter og bo her med sine familier. Været og havet må vi ha respekt for! Det er en av tingene som gir foreningen til tider ekstra hodebry og bekymringer. Men samtidig gjør det stedet og fyret ekstra spesielt!

Henriette Skjæveland er styremedlem i venneforeningen for Søndre Katland fyr og i Norsk Fyrhistorisk Forening.

HER kan du lese festtale for Søndre Katland fyr.

HER kan du lese mer om fyrstasjonen.

 

Tåkeklokka ferdig på Nesodden

IMG 9684Liv og ErikLørdag den 15. september var det endelig offisiell åpning av Nesodden tåkeklokke på Nesoddtangen.

Tekst: André Schau

Dette var en dag som mange innbyggere på Nesodden hadde ventet lenge på! Klokketårnet var nymalt og pyntet med norske flagg for den store dagen. Det var flott høstvær og mellom 100 og 200 mennesker hadde møtt frem for å delta på arrangementet. Agendaen for arrangementet var innholdsrik med mange taler, takke-taler, musikalske innslag samt klokkeklang. Nesodden historielag stod for serveringen.

Restaureringen av Nesodden tåkeklokke er et økonomisk samarbeid mellom Nesodden kommune, Nesodden historielag og Sparebankstiftelsen DNB. Det var taler fra historielagets leder, Eli Vinje, fra Nesoddens ordfører, Truls Wickholm og fra Sparebankstiftelsens representant. Vi fikk også høre historier fra etterkommere av den første tilsynsmannen ved tåkeklokka og den nærliggende fyrlykten. Til slutt ble Nesodden tåkeklokke offisielt gjenåpnet av ordfører med snorklipping, applaus og tre slag i tåkeklokka.

Nesodden tåkeklokke ble opprettet i 1883 som den første frittstående tåkeklokken i Norge. Den var derfor en pilot og bygd noe annerledes enn de øvrige. Klokketårnet var bygd i utpreget sveitserstil og med særegen ornamentikk som bl.a. spir. Det er bygd kun 12 frittstående tåkeklokker på norskekysten. Mellom 1938 og 1950 ble dessverre klokketårnet bygd om til flatt tak. Dermed mistet den mye av sin opprinnelighet og sveitserstilen ble også borte. Nesodden tåkeklokke ble nedlagt i 1987. Kystverket overførte eierskapet av tåkeklokka
til Nesodden kommune i 1994. Nesodden historielag fikk en avtale med kommunen hvor de stod for vedlikeholdet av bygningen.

Klokketårnet hadde allikevel fått for lite vedlikehold gjennom årene og forfallet satte inn. Historielaget innså at det etterhvert måtte inn større midler for å få satt klokketårnet i skikkelig stand. Spørsmålet ble etterhvert: Skal klokketårnet i fremtiden ha sitt originale utseende i sveitserstil eller sitt flate tak fra etterkrigstiden?

Prosessen med restaureringen av dette klokketårnet har vært lang og kronglete; det er 12 år siden Nesodden historielag startet prosessen med kommunen for å få restaurert klokketårnet. Kommunen viste i mange år liten eller ingen interesse. Nesodden kommune stemte lenge for å beholde det nye utseende da de bl.a. mente at «den nye terminalen fra 2009 var bygd som klokketårnet» samt at «ingen innbyggere på Nesodden i dag ville huske tåkeklokkens originale utseende»! Denne argumentasjonen ble møtt forundring og lite begeistring i historielaget. De fortsatte arbeidet og tilbød kommunen et spleiselag for å få satt klokketårnet i stand.

Historielaget var tydelige på at de ønsket klokketårnet tilbakeført i opprinnelig stil. Responsen var lunken de første årene. Men takket være utrettelig innsats og tålmodighet fra tidligere leder, Aaste Eggen, gav historielaget ikke opp kampen. Gjennom mange år har historielaget også fått støtte og bistand av undertegnede, fyrentusiast og styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF). Jeg har arbeidet med dokumentasjonen og funnet originaltegninger og gamle foto.

Saken tok en ny vending i 2017 da Liv Jessen tok tak i saken. Sparebankstiftelsen DNB ønsket å bidra med betydelige midler i prosessen, men på en betingelse; at restaureringen av klokketårnet ble utført i opprinnelig sveitserstil. Nå måtte man gjenskape dette sjeldne kulturminne slik det en gang var. Etter at vedtaket ble fattet i kommunestyret startet prosessen for restaureringen.

Arbeidet ble utført av Nesodden historielag og ledet av historielagets nestleder, Erik Jakobsen. Det var viktig for kommunen å få en lokal fagmann til å utføre arbeidet. Dette ble tømrermester Eivind Borud fra Nesodden. Dette var et meget godt valg; Eivind og Erik har stått for arbeidet og de har utført en meget flott restaurering; all honnør til disse to!

Arbeidet startet rett etter påske og ble ferdig samme uke som åpningen. Toppen av klokketårnet er nytt, mens nedre del er den originale. Nå skal Nesodden tåkeklokke igjen skinne som det monumentet det er; betydelig mer synlig (tre meter høyere) for alle fartøy på sjøen og for de ca 15 000 som trafikkerer Nesoddtangen hvert døgn.

Dette er et svært viktig og særegent kulturminne i Indre Oslofjord og derfor meget viktig å bevare for fremtiden. Nesodden tåkeklokke er igjen blitt et «signalbygg» på Signalen. Fullføringen av Nesodden tåkeklokke er derfor en stor seier for de frivilliges arbeid med kulturminner i Oslofjorden.

André Schau er styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening. Han har skrevet bok om fyrene i Oslofjorden og bistått og initiert store og små prosjekter på mange fyr.

Prosjektstøtte til norske fyr 2019

fyrseddelEtter gave fra Sparebankstiftelsen DNB deler Norsk Fyrhistorisk Forening(NFHF) nå ut prosjektstøtte for tilrettelegging for bruk av fyr.

Tekst: Ola Sendstad

Norske fyrstasjoner er viktige nasjonale kulturminner. Bruk av fyrstasjonene er nødvendig for å kunne bevare dem over tid. Fyrene er en del av vår felles kulturarv og bør i størst mulig grad være tilgjengelig for allmennheten.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget penger til Norsk Fyrhistorisk Forening(NFHF) for prosjekter innen tilrettelegging av fyrene til ny bruk.

Formål

Formålet med prosjektstøtten er fysisk tilrettelegging av norske fyrstasjoner etter en strategi om bevaring gjennom bruk.

Hva kan få støtte

Det kan gis tilskudd til fysiske permanente tiltak  på norske fyrstasjoner som gjør dem bedre tilrettelagt for bruk eller tilgjengelig for flere. Prosjekter som støttes kan for eksempel være utbedring/sikring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat
eller innkjøp av båt til frakt av besøkende.

Ved vurdering av søknader vil det legges vekt på at tiltakene tilrettelegger for allment tilgjengelig bruk, uten å gå på bekostning av bevaringsverdi til fyrstasjonene eller omkringliggende landskap.

Det gis bare tilskudd til prosjekter som skal gjennomføres innen ett år etter tilsagn.

Det kan både søkes om fullfinansiering og delfinansiering av prosjekter. Tilskudd vil kunne være i størrelsesorden 5 000 - 100 000 kroner.

Hvem kan søke

Den som søker må være langsiktig leietaker eller eier på en norsk fyrstasjon, være medlem  av Norsk Fyrhistorisk Forening og dele foreningens mål om bevaring og tilgjengeliggjøring for allmenheten.

Hva kan ikke få støtte

I denne tilskuddsordningen gis det ikke støtte til immaterielle eller midlertidige tiltak som dokumentasjon, drift av organisasjon, kurs, bøker eller arrangement. Det vil ikke gis tilskudd til allerede gjennomførte prosjekter.

Hvordan søke

Søknad om prosjektstøtte sendes til NFHF per e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 01.11.18.

Søkere må benytte eget søknadsskjema som er sendt ut til alle medlemmer av NFHF. Ta kontakt om dette ikke er mottatt.

Spørsmål angående tilskuddsordningen kan rettes til Ola Sendstad, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., 416 02 046

Styret i NFHF vil behandle innkomne søknader innen 31.01.2019.

Rapport

Etter fullført prosjekt vil det bli krevd en enkel rapport med beskrivelse, bilder og regnskap.

Se hvilke prosjekter som ble støttet i 2018 HER

Les mer om gaven fra Sparebankstiftelsen DNB HER

Festtale for Søndre Katland fyr

Sondre Katland fyr Ola Sendstad 310918 kopi«Di Katlandgudan va heil gal. Di rodde te byen i storm.» sa min mor.

Tekst: Holger Reisvaag, siste oppsynsmann på Søndre Katland

Da jeg var ung gutt fikk vi ikke lov å dra ut i robåten til Katland. Det var et farlig område sa mine foreldre. Som voksen fikk jeg tilsynet med fyrlykta der, og måtte gjøre meg kjent med de farer som var antydet.

Men, min karriere i Kystverket begynte lenge før. I begynnelsen av 60-årene bodde der et par underlige østlendinger på vester Langøy. Ole hette han, og han hadde søstera med seg. Det ble sagt at foreldrene kjøpte stedet for å få dem bort fra hjemstedet. Ole var superglup; så mye at det tippet over. Han vandret rundt med en gryte på hodet i tilfellet atomkrig, og hadde veldig store planer alltid.

Min far spurte ham en gang om han ikke hadde hatt det bedre om han hadde en kone å dele livet med. «Det er nok en god idé, og der finnes uttalelige av dem som annonserer at de kunne tenke seg det», svarte han, men det ble ikke noe av det.

Ole hadde overtatt tilsynet med Bremerodden fyrlykt, men da vindusvaskespriten var drukket opp, og han stadig gikk seg vill på øya, ble min far i 1963 kontaktet om han ville overta tilsynet. Han skulle få kr 550,- pr år. Da måtte han ut til fyret hver uke for å fylle på parafin, rengjøre vekene, og pusse vinduer. Bremerodden er ikke så veldig ankomstvennlig, og pappa mente det var for lite betalt så han sa nei takk. Men de fikk ingen annen, og han ble da spurt om han ville ta det for kr 650,-. Da han skjønte at de var litt i nød, sa han at han ville ta det for kr 800,-. Det var den eneste gangen min far viste tegn til å være businessmann. Kontrakten ble midlertidig, men de fant ingen andre, så den fortsatte.

Pappa var veldig opptatt med annet arbeid, og lærte fort opp meg til dette som tolvåring. Jeg rodde raskt over fjorden, løp på 20 minutter fra Midtlangøy til fyret.
Vi fant ut at der var større parafintanker å få. Vi fikk fjortendagerstank, og dermed ble jo lønna egentlig doblet. I 1969 var jeg atten og fikk egen kontrakt. Da var jeg innenfor hos Fyrdirektoratet, og derfor fikk jeg tilsynet med Katland i 1972.

Det å være tilsynsmann førte med seg mange erfaringer - tenker på å ta seg trygt fram dit, gjøre jobben så godt som mulig, føle ansvar for de sjøfarende osv. Da jeg fikk Katland fikk jeg også Sandøya. Det medførte at jeg måtte kontakte Leonard Olsen i Loshavn som hadde sagt opp tilsynsmannsjobben. Det var et hyggelig bekjentskap. Noen ganger lånte jeg robåten hans over til Sandøya. Så ble jeg bedt inn til ham og kona og fikk kaffe og kaker. Da snakket vi mye om lyktene, og om folket som hadde bodd der, om uvær og godvær, om Loshavn, ja også om Jesu Kristus, og livet vi en gang skal ut av her på jord for så å gjenoppstå til noe nytt og ukjent. Slike trygge, gode, lune samtaler er med og former en. Livserfaringer fra andre er gull verdt.

Jeg er ingen tøffing på sjøen, og gjennom over tretti år i tjeneste på lyktene opplevde jeg nok flere prøvelser. Men, det var det at jeg var nødt til å komme meg ut som var mest verdt. Skjærgarden vår er oftest mest vakker og spennende i litt andre stemninger enn de vi får på en stille sommerdag. Det hendte at en lykt ble meldt sluknet, og da var det bare å rykke ut. En gang det var Bremerodden som feilet var hele Langøy dekket av et 2 cm tykt lag med jågel, is. Det var ikke mulig å gå inn med båt ved fyret, så vi måtte ta oss over land, opp på Stabnefjellet, og skli ned til Lykta. Det var like før vi havnet i Glusebukta. Det vil jeg ikke gjøre om igjen.

Når en skal inn til Katland så er nordsiden og østsiden beste stedet å gå inn. På Østsiden sitter alltid dreggen, og det er lett å få den løs igjen. En gang jeg skulle inn der hadde jeg med min unge svoger. Han hadde fått beskjed om å hoppe straks vi var nær nok til land for så å legge en løkke på fangelina omkring den bolten som står der. Så red vi inn på en dønning, men han ble litt alterert og hoppet i sjøen. Da var der bare en ting å gjøre, og det var å komme seg trygt ut igjen, hale opp dreggen, og deretter dra opp gutten som hang på slep etter fangelina. Der var kun fem grader i vannet så vi måtte tøffe hjem og fyre opp i hytta på Kveldsundet. Jeg gav ham et stort glass gammel rognebærvin, og han kom seg igjen.

Senere kjøpte jeg en aluminiumsbåt, en Buster Sun. Det er alltid lettere å ligge på dregg med en lett båt. Det sliter ikke så mye. Og da barna etter hvert ble ti til tolv år hoppet jeg i land mens de andøvet utenfor.

I 1997 hadde jeg alle lyktene fra Hausvig til Sandøya, men fra da av ville Kystverket selv bruke sine folk på Lista fyr til å etterse lyktene, og jeg ble oppsagt. Jeg fikk et diplom for lang tjeneste, men siden dette var deltidsstilling får jeg ingen pensjon, selv etter 28 år som lønnet derfra.

Gravferdsagent Eddi Lande sa alltid ved begravelser at «det er bare gode minner». Slik er det for meg også:

- Minner om savnet etter å ha med seg en ung og vakker kvinne på turen, og minner om de gangene jeg hadde med en slik.
- Minner om storm, is og snø. Når isen lå på fjorden dro jeg båten utover på isen til den datt gjennom, og på hjemturen kjørte jeg i isen til båten kunne kjøres opp på iskanten. Da måtte jeg være kvikk opp på kanten for å dra den videre før isen ga etter.
- Minner om bekmørke, og spøkelsene på Katland som aldri viste meg.
- Minner om hærverk og politianmeldelser.
- Minner om lønnsutbetalinger via postmannen. De reddet oss mange ganger.
- Minner om bønn til Gud om hjelp, og Takk til Gud for at det gikk bra.
- Minner om å kjøre over Nordsundsbroa med bilen uten å kjøre i rekkverket mens jeg observerte fire lykter.

Videre minnes jeg da det kom en overingeniør fra Kystverket som jeg måtte ta med ut fra Farsund. Han hadde som oppdrag å finne ut hvordan en best mulig kunne sprenge fyren ut på sjøen. Så ville de sett opp fire lange ben som en ny liten lykt kunne stå på. Det virket ganske enkelt og fort gjort. Vedlikeholdsfritt ville det bli også. Vel inne til byen igjen traff jeg Havnefogd Holmesland, og jeg fortalte ham om planen. «Nei; det skal ikke skje», sa han. Så ringte han Kystverket, og han hadde en sterk stemme, så jeg vedder på at de som tok imot telefonen var temmelig tørre i øret etterpå. Og planen hørte vi aldri mer om.

Så over til Arthur Danielsen. Foreningens Henriette Skjæveland kom til å nevne at Arthur Danielsen skulle skrive en bok til 140- års jubileet. Så fortalt jeg at jeg hadde vært tilsynsmann der. Hun kontaktet Arthur Danielsen som igjen kom innom meg en dag. Vi koste oss rundt kjøkkenbordet, og han tok med seg permen min fra min tilsynsmannsperiode. I påska i år ble vi invitert ut til hytta hans i Loshavn, fikk hilse på hans flotte kone, og han tok oss rundt i Loshavn mens han fortalte om folk og liv både fra gammel tid og nå. Den mannen hadde mye på minnebrikka inne i hodet sitt. Det var en opplevelse å bli guidet rundt der.

Bare noen uker etterpå var vi tilbake til det Leonard Olsen og jeg snakket om i den koselige Loshavnstua; om at livet tar engang en slutt for oss alle. En dødsannonse står i avisen, et liv er slutt, men som Eddi Lande sa; «det er bare god minner.» Takk til Arthur for innsatsen! Fred med Arthur Danielsens minne!

Jeg vil også takke Henriette Skjæveland. Når lokalavisa har noe om Katland så er hun der. Når bondelaget skal lære å dyrke poteter på skrinn jord, så kan hun vise dem sin åker på Katland. Henriette gjør meg glad. Hun er en god representant for vår flotte kommune, for Katlands venner, for våre historiske fyr, og for så mye mer.

Katlandsprosjektet vil koste mye innsats og penger. Det ser ut til at Henriette vet hvordan en med godt humør, godt samarbeid og gode medarbeidere kan få selv tunge oppgaver til å gli lettere.

Gratulere med en fin bok og et flott arrangement til henne og alle som har stått bak alt sammen.

 

Festtalen ble holdt i anledning Søndre Katlands 140-årsjubileum som fyrstasjon, den 1. september 2018.

Arthur Danielsen Jr. har skrevet jubileumsboka "En bolig på et lite skjær". Han døde like etter å ha leverte fra seg endelig manus.

Henriette Skjæveland er styremedlem i venneforeningen for Søndre Katland fyr og i Norsk Fyrhistorisk Forening.

HER kan du lese mer om fyrstasjonen.

 

 

Styreseminar i Farsund

Ved MarkoyVelkommen om bordDSC 2351Både Markøy, Søndre Katland og Lista fyr stod på programmet da styret i NFHF avholdt årets styreseminar. Den største begivenheten var feiring av Søndre Katlands 140-årsjubileum.

Tekst: Ola Sendstad

Styreseminaret ble avholdt 30.8 til 2.9 og inneholdt et tett program med fyrbefaringer, jubileumsfeiring og møter.

Styret ankom Farsund på torsdagen. Fredagen startet tidlig med å bli hentet av Skjærgårdstjenesten i Farsund for befaring på Markøy fyr. Fyrstasjonen ble opprettet allerede i 1725, men det er ruinen av kullblussfyret fra 1822 som står i dag. Av andre tidligere bygninger finnes bare tufter. Restene av fyrstasjonen er fredet. Bare en av styrets medlemmer hadde vært på Markøy tidligere, så det vakte stor begeistring. Med besøket på Markøy har styremedlem André Schau besøkt alle nåværende og tidligere fyrstasjoner i region sør-øst.

Fra Markøy fortsatte turen til Søndre Katland fyr, der styremedlem Henriette Skjæveland er aktiv i det frivillige bevaringsarbeidet. Søndre Katland fyller 140 år - 70 år som bemannet fyrstasjon og 70 år som ubemannet. Det er gjennomført mye og viktig arbeid på fyrstasjonen i regi av venneforeningen, men det gjenstår også mye restaurering før stasjonen er trygt bevart for framtida eller klar for noen fast ny bruk.

Styreseminar

Styreseminaret ble gjennomført inne på Søndre Katland fyr på fredag og på Rådhuset i Farsund på lørdag. På det årlige seminaret går styret og daglig leder gjennom årsplan og budsjett, og diskuterer utfordringer og muligheter framover. Dette danner grunnlag for videre arbeid og avklaring av hvilke saker som trenger behandling i kommende styremøter. Grunnet lange avstander avholdes de fleste styremøter deretter per telefon.

En viktig sak for Norsk Fyrhistorisk Forenings er samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea, og hvordan vi gjennom dette kan få til enda bedre bevaringsarbeid og gjøre flere fyr tilgjengelig for allmenheten. Vedlikeholdsetterslepet på fyrene er en kontinuerlig utfordring og det er også mangel på finansiering av frivillige prosjekter og økende avkorting av MVA-kompensasjon. Men styret gleder seg også over å kunne rapportere om mye pågående dugnadsarbeid rundt om på fyrene, og at prosjektene vi har støttet i år skrider fram.

På de siste av Kystverkets leietakersamlinger har vi gjennomført en runde med innspill til ønsker for Fyrhistorisk forening. Dette viser mange ulike ønsker, men noen ting peker seg ut. Folk er fornøyde med fyr.no, men ønsker enda mer informasjon knyttet til både fyrhistorie og erfaringer med restaureringsarbeid og ny bruk. Det ønskes mer kurs, mer samarbeid mellom ulike fyr og hjelp til søknadsarbeid og formidling. Det kommer også flere innspill om økt markedsføring av fyrene og det frivillige arbeidet ut til allmenheten, til myndigheter og til politikere. Videre ønsker også flere at styremedlemmer eller daglig leder deltar på befaringer med Kystverket og Kystverkmusea og representerer frivilligheten. Styret setter pris på slike innspill og vil forsøke å formulere prosjekter som kan få ekstern finansiering.

Ellers arbeides det konkret med oppdatering av fyr.no og finansiering av dette, samt planlegging av fyrhistorisk seminar og utdeling av nye prosjektmidler.

Jubileum

Årets seminar var lagt til Farsund for å delta på jubileet til Søndre Katland i regi av venneforeningen. Jubileet ble markert med skutetur, kunstauksjon, boklansering og festmiddag. Dette gikk neppe noen forbi i den vakre byen. Å oppleve den frivillige aktiviteten både på fyret og med dokumentasjon av fyrhistorien fra Søndre Katland motiverer til videre arbeid.

Lista

Seminaret ble avsluttet på søndagen med befaring av restaureringsarbeidet som er utført på Lista fyr. Samtidig fikk styret oppleve noe av det mangfoldige formidlingsarbeidet som gjøres der av Lista våtmarksenter.

Markøy, Søndre Katland og Lista viser kanskje en representativ bredde over de ulike fyrene vi har i Norge med sine ulike behov for bevaring, formidling og tilgjengeliggjøring.

HER kan du lese mer om Markøy fyr

HER kan du lese mer om Søndre Katland fyr

HER kan du lese mer om Lista fyr

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 148 gjester og ingen medlemmer på besøk.