Gave
Birthe Selvaag fra Sparebankstiftelsen DNB overrekker gavebrevet til daglig leder i NFHF Ola Sendstad (Foto: Ida Hundvebakke)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Fyrhistorisk Forening har mottatt 1,35 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tekst: Ola Sendstad

Gaven er gitt etter søknad fra foreningen for å opprette en egen tilskuddsordning for prosjekter innen ny bruk av norske fyr. Pengene skal altså deles videre ut til foreningens medlemmer som eier eller har leieavtale på et fyr.

Det er i dag 80 fyr som er tilsluttet Norsk Fyrhistorisk Forening. Mange av disse er i større eller mindre grad åpnet opp for allmenheten, og i større eller mindre grad tilrettelagt for dette.

Den nye tilskuddsordningen skal gå til konkrete og varige tiltak på norske fyrstasjoner som gjør dem bedre tilrettelagt for ny bruk, og trygt tilgjengelig for flere. Prosjekter som kan støttes er for eksempel utbedring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat, førstehjelpsutstyr/hjertestarter eller innkjøp av båt til frakt av besøkende. Dette er konkrete behov som har framkommet gjennom dialog med foreningens medlemmer.

Det er viktig for foreningen å skape en lavterskelordning som kan gjøre det enklere å gjennomføre mindre prosjekter og utfylle det som allerede finnes av offentlige støtteordninger.

Ved vurdering av søknader vil det legges vekt på at tiltakene tilrettelegger for ny bruk uten å gå på bekostning av bevaringsverdien av fyrstasjonene eller omkringliggende landskap. Den som søker må være leietaker eller eier av en fyrstasjon, være medlem av NFHF og dele foreningens mål om bevaring og tilgjengeliggjøring for allmenheten. Tildelinger vil skje etter behandling av foreningens styre. Styret håper på mange søknader.

Det vil deles ut prosjektmidler én gang i året. Ytterligere informasjon vil sendes ut til alle medlemmer.

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for denne viktige gaven!