Viser alle nyheter i arkivet

Godt landsmøte

Kursen er staket ut for 2022, og 24. august skifter foreningen vår navn!

Fyrsøstre på vift i Oslofjorden

De to damene i NFHF-styret brenner for hvert sitt betongfyr på hver sin kant av landet. Når de tar fri… Les mer »

Landsmøte 22. august

Velg om du vil delta på Kulturvernets hus i Oslo, eller være med digitalt.

Håp om koronamidler til fyr-frivilligheten

Kulturdepartementet utvider krisepakken for frivilligheten. Justering av ordlyden i vilkårene kan gi fyrene kompensasjon for utleie-tap.

Hedret for fyrarbeid

Kjell Anders Viken fra fyrbygda Dalsfjord har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin livslange innsats for lokalt og nasjonalt fyrarbeid.

Dekkes fyrenes tap?

Forslag til revidert nasjonalbudsjett er lagt frem. Vil koronastengte fyr omfattes av støtten til frivilligheten? NFHF frykter krav om at… Les mer »

Songvaar fyr 2012

Besøksfyr rammes hardt

Frivillige og bedrifter som driver fyr tilknyttet NFHF, forventer inntektstap på 26 millioner i år. Krisepakkene så langt er til… Les mer »

87,5 millioner til fyr, moloer og kaier

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og kystdirektør Einar Vik Arset har fordelt midler til viktig fyrvedlikehold. Prosjekter settes i gang ved… Les mer »

Kjære medlem

Det er tøffe tider, men vi fyrfolk har is i magen og ståpåvilje. Vi er ikke vant til å vite… Les mer »

Elisabeth Carrera, organisasjonsrådgiver i Norsk Fyrhistorisk Forening.

Ny ansatt i NFHF

Elisabeth Carrera er vår nye organisasjonsrådgiver ved kontoret vårt i Kulturvernets Hus i Oslo.