Sør-Trøndelag

ASENVÅGØY Fyrstasjon

Beliggenhet: Bjugn kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1921
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1975.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
 
 
 


Mens mange fyrstasjoner langs kysten kunne være isolert i lange perioder på grunn av dårlig vær og mye sjøgang, ligger landinga til Asenvågøy fyr (Bjugn kommune, Sør-Trøndelag) i en av kystens best skjermete naturhavner. Vågsøyhodet, som fyret ligger på, har navn etter vågen som skjærer seg inn i lendet, med øya Asen som levegg mot sør. Rundt vågen står fortøyingspåler og merker tett – et minne om at vågen var godt søkt i seilskutetida, mens en ventet på bør eller bedre vær. Det er usikkert når en begynte å anvende jernbolter og ringer til fortøyninger her i landet, men sikre spor har vi iallfall tilbake til 1500-tallet. Da sørget danskekongen Fredrik 2. for at det kom bolter på Flekkerøya ved Kristiansand, som var en av de mest besøkte og internasjonale havnene i Sør-Norge. Slik kunne kongen sikre seg inntekter fra handelsfartøyene.

Fyrstasjonen på Asenvågøy ble opprettet i 1921, som innseilingsfyr for fiskere på veg inn fra Frohavet. Storsildfisket utenfor kysten hadde flyttet seg stadig lengre nordover, og flere fiskere enn før søkte havnene i Lysøysundet og Vallersundet. Fyret skulle også betjene skipstrafikken i den indre leia langs kysten. Fra 1950-tallet produserte stasjonen strøm ved hjelp av eget aggregat og rommelige brennstofftanker. Fyret ble helautomatisert i 1975, noe som førte til at fyrvokteren og hans familie kunne flytte inn til fastlandet for godt. Den siste fyrvokteren fortsatte imidlertid noen år som tilsynsmann for fyret inntil han nådde pensjonsalderen.

Fyrbygningen er et hvitt trehus med lavt tretårn (14 meter). Lyshøyden er 30 meter over høyvatn, og lysvidden 16 nautiske mil. Huset rommet bolig for en fyrvokter med husstand. En forventet da at husstandsmedlemmene skulle hjelpe til med vakthold og vedlikehold. For det tilfelle at det likevel skulle bli behov for en avløser, ble det innredet et lite soverom og et ekstra kjøkkenrom.

Stiftelsen Frohavet har i en periode hatt en avtale med Kystverket om å ta vare på fyret på Asenvågøy. ”Torsdagsklubben” – pensjonistene i Stiftelsen – har gjort vedlikeholdsarbeid på bygningene. I dag er det mulig å leie seg inn til et opphold med panoramautsikt fra alle vinduene, i huset på Vågsøyhodet.

I Lysøysund er det gjestebrygge, bank, spisested, bensin- og dieselfylling og butikk. Stiftelsen Frohavet arrangerer hvert år i august Kystkulturdagene, med utstillere og salgsboder, gammelt håndverk, musikk og dans, roregatta og seilas, friluftsguds¬tjeneste og kulturhistoriske foredrag.

NFHF Forum

 

ned test