MOMSKOMPENSASJON VIA NFHF

Foto Vener av UtværNorsk Fyrhistorisk Forening og venneforeninger som er medlem hos oss kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av venneforeningene.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

 • Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at venneforeningene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
 • Søknadsfristen er 1. september hvert år. Venneforeningene må sende inn regnskapet for fjoråret til NFHF per post eller e-post innen 1. august.
 • NFHF søker såkalt "forenklet modell".
 • I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
 • Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
 • Venneforeningene trenger ikke være registrert i Frivillighetsregistret.
 • Hvis driftskostnadene hos venneforeningene overstiger 5 millioner kroner, må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet.
 • Hvis driftskostnadene er under 5 millioner kroner, er det nok med en valgt revisor. Vedkommende kan ikke være tillitsvalgt i venneforeningen og må være oppnevnt av årsmøtet.

Fratrekk

 • Fratrekk skal gjøres hvis man for eksempel har kontantoverføringer til utlandet eller om organisasjonene har ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Utgifter til oppussing og istandsetting skal altså ikke trekkes fra.
 • Venneforeningene er selv ansvarlige for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

Se forskriftenes § 7 og § 12. Les hele forskriften her.

Beregningsmodell

 • Kompensasjonsbeløpet beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet ut fra en beregningsmodell som er basert på at 35 prosent av de totale driftskostnader kommer inn under den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten og multipliseres med en faktor på 0,2.
 • Dersom bevilgningene fra Stortinget ikke rekker til full kompensasjon, vil en prosentvis avkortning være lik for alle som får søknaden sin innvilget.

Her oppsummeres ofte stilte spørsmål om ordningen.

Kort oppsummert:

1. Revisorgodkjent regnskap sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening innen 1. august 2015. (Trenger ikke være autorisert revisor.)

2. Oppgi kontaktperson til venneforeningen

3. Oppgi kontonummer til venneforeningen

4. Send regnskap med revisjonsberetning til NFHF per post eller e-post:

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets egne nettsider.

 

FRA NEPAL TIL SULA FYR

Årets utstiller på Sula fyr (Frøya kommune, Sør-Trøndelag) er Pramila Giri. Hun er født i Nepal, er bosatt i Trondheim og har feriehus på Sula. Hun har hatt utstillinger i Dehli, Kathmandu, Fukuoka, New York og Norge, og er representert ved offentlige samlinger både i Nepal, India, Japan og Norge. I 2006 ble hun tildelt Sør-Trøndelag fylkeskommunes kunstnerstipend. Hun har hatt flere utsmykningsoppgaver, blant annet for regjeringen i Nepal, og ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim.

 

Utstillingen i fyrvokterboligen åpner fredag 2. juli kl 15.00 og er åpen alle dager under Suladagene 2.-4. juli. For mer utdypende informasjon om kunstneren og åpningstider ellers, se www.opplevsula.no.

KULTURMIDLER TIL NFHF

Fiskeri- og kystdepartementet har delt ut kulturmidler for 2010. Det er en glede å kunne fortelle at NFHF fikk 350 000 kr til det frivillige arbeidet for fyrene. Midlene til NFHF er øremerket videre utvikling av nettstedet fyr.no og en deltidsstilling.

 

Styret i NFHF er svært glad for tildelingen. Vi velger å se dette som Fiskeri- og kystdepartementets anerkjennelse av det arbeidet foreningen har gjort for å forene alle gode krefter – frivillige foreninger, kommuner, museer, private eiere og alle fyrvenner –  for vern om og ny bruk av fyrene. Støtten gjør det mulig å opprette et sekretariat i NFHF med en deltids­stilling – et avgjørende steg for å sikre kontinuitet og videre vekst i foreningen. Det er en støtte og et håndslag vi gjerne heiser flagget på Vingleia for!

NY BOK OM FYRENE I OSLOFJORDEN

altFyrene i Oslofjorden har fått si bok, med nettopp den nøkterne tittelen ”Fyrene i Oslofjorden”.

Forfatterne Per Roger Lauritzen og André Schau har laget ei bok om fyrhistorien, fyrfolket og ny bruk av fyrene etter avbemanningen.

Ikke mindre enn 19 fyr – blant dem Gullholmen utenfor Moss (bilde: Riksantikvaren) – er beskrevet og avbildet, i en praktutgave av ei bok som gir oss innblikk i det vide spekteret mellom beskjedne havnefyr og monumentale fyrtårn. En sommerfristelse til alle fyrvenner!

 

Les mer om boka og forfatterne her.

OPPMALING PÅ OKSØY

Oksøy fyr males opp. I en mellomperiode kan fyret komme til å se noe sjusket ut, med grunning i striper og gardiner nedover fasaden. Med en god sommer skal arbeidet være gjort i god tid før høststormene setter inn.

Les mer om arbeidet her.

Bildet viser styremedlemmer i Norsk Fyrhistorisk Forening på befaring på Oksøy, i forbindelse med styremøtet på Bragdøya i september 2008. Fra venstre: Sigbjørn Ubostad, Erik Nymoen og Erna Reidun Hoel.

FYRTÅRNPRISEN TIL LINDEBJERG

altProgramskaper Dag Lindebjerg, NRK Hordaland mottok 12. juni meget fortjent Fyrtårnprisen for sin innsats for å profilere kystkulturen i Norge. Prisen ble delt ut under feiringen av Kystens dag i Oslo.

Lindebjergs programmer om norske fyr har bidratt mye til å skape den brede, folkelige interessen det i dag er om vern om og ny bruk av fyrene våre. NFHF gratulerer med prisen!

Les mer her.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 119 gjester og ingen medlemmer på besøk.