RUTEBÅT TIL SVENNER

alt

Mange mennesker uten egen båt leter etter en utveg for å komme seg ut på kysten, til fyrene. NFHF får stadig henvendelser om råd, i alle landsdeler. For Svenner fyr (Vestfold, Larvik kommune) finnes det en god løsning. ”Molly” vil i sommer frakte fyrturister frem og tilbake mellom Larvik og Svenner. Rutetidene ligger på Svenner fyrs nettsider: http://www.svenner.info/

 

Les mer om båtruta her.

GOD OMTALE AV NFHF I KULTURÅRSRAPPORT

alt

Rapporten for Kulturminneåret 2009 er nå lagt frem. Norsk Fyrhistorisk Forening deltok med 2 prosjekt i den nasjonale mønstringen – fyrløypene Fyr til fyr i Fosen og Fyr på Agder (se under Foreningen og Prosjekt, for informasjon om løypene).


I sluttrapporten fra Kulturminneåret er foreningens innsats nevnt flere steder. Løypa Fyr til fyr i Fosen mottok midler fra Norges kulturvernforbund for å delta i en tidlig designfase, og resultatet er beskrevet slik (side 77): ”Kulturminneløypa Fyr i Fosen ble laget av Norsk Fyrhistorisk Forening som del av piloterings­prosess. Løypa er i løpet av 2009 utviklet videre og forteller nå om 23 poster langs løypa. Løypa fører fram til 18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og 2 varder, i 12 kystkommuner på Trøndelagskysten.” Se løypekartet over, for visning av postenes plassering.

Les mer …

I FYRFOLKS FOTSPOR PÅ SØRØYA

Hammerfest kommune, i samarbeid med blant annet Kystverket Troms og Finnmark, har fullført arbeidet med restaurering av ”Fyrvoktervegen” til Tarhalsen lykt på Sørøya i Vest-Finnmark. Resultatet er blitt en spektakulær vandreveg langs kanten av Nordishavet, med rekkverk, 5 trappestiger og turhytte (med overnattingsmulighet) midtvegs på Tarhalseidet.

 
”Fyrvoktervegen” ble bygget av Tarhalsen Fiskarlag i årene 1931–32, på oppdrag fra Fyrdirektøren. Stien var eneste adkomstveg for mannen som skulle passe lykta på Tarhalsen på nordspissen av Sørøya. Turen ut til lykta tar om lag 1,5 – 2 timer.

Les mer …

UVISS FRAMTID FOR FREKØY

Gode vener av fyret på Frekøya (Sande kommune, Møre og Romsdal) har teke tak for å få restaurert husa på stasjonen (tidlegare kjent som Haugsholmen fyr).

Venene fryktar likevel at sentrale styresmakter kan kome til å stikka kjeppar i hjula for arbeidet, når dei overtek arbeidet med byggesøknader på fyra.

 

Les meir om saka her.

MOMSKOMPENSASJON VIA NFHF

Foto Vener av UtværNorsk Fyrhistorisk Forening og venneforeninger som er medlem hos oss kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av venneforeningene.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

 • Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at venneforeningene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
 • Søknadsfristen er 1. september hvert år. Venneforeningene må sende inn regnskapet for fjoråret til NFHF per post eller e-post innen 1. august.
 • NFHF søker såkalt "forenklet modell".
 • I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
 • Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
 • Venneforeningene trenger ikke være registrert i Frivillighetsregistret.
 • Hvis driftskostnadene hos venneforeningene overstiger 5 millioner kroner, må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet.
 • Hvis driftskostnadene er under 5 millioner kroner, er det nok med en valgt revisor. Vedkommende kan ikke være tillitsvalgt i venneforeningen og må være oppnevnt av årsmøtet.

Fratrekk

 • Fratrekk skal gjøres hvis man for eksempel har kontantoverføringer til utlandet eller om organisasjonene har ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Utgifter til oppussing og istandsetting skal altså ikke trekkes fra.
 • Venneforeningene er selv ansvarlige for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

Se forskriftenes § 7 og § 12. Les hele forskriften her.

Beregningsmodell

 • Kompensasjonsbeløpet beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet ut fra en beregningsmodell som er basert på at 35 prosent av de totale driftskostnader kommer inn under den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten og multipliseres med en faktor på 0,2.
 • Dersom bevilgningene fra Stortinget ikke rekker til full kompensasjon, vil en prosentvis avkortning være lik for alle som får søknaden sin innvilget.

Her oppsummeres ofte stilte spørsmål om ordningen.

Kort oppsummert:

1. Revisorgodkjent regnskap sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening innen 1. august 2015. (Trenger ikke være autorisert revisor.)

2. Oppgi kontaktperson til venneforeningen

3. Oppgi kontonummer til venneforeningen

4. Send regnskap med revisjonsberetning til NFHF per post eller e-post:

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets egne nettsider.

 

FRA NEPAL TIL SULA FYR

Årets utstiller på Sula fyr (Frøya kommune, Sør-Trøndelag) er Pramila Giri. Hun er født i Nepal, er bosatt i Trondheim og har feriehus på Sula. Hun har hatt utstillinger i Dehli, Kathmandu, Fukuoka, New York og Norge, og er representert ved offentlige samlinger både i Nepal, India, Japan og Norge. I 2006 ble hun tildelt Sør-Trøndelag fylkeskommunes kunstnerstipend. Hun har hatt flere utsmykningsoppgaver, blant annet for regjeringen i Nepal, og ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim.

 

Utstillingen i fyrvokterboligen åpner fredag 2. juli kl 15.00 og er åpen alle dager under Suladagene 2.-4. juli. For mer utdypende informasjon om kunstneren og åpningstider ellers, se www.opplevsula.no.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 120 gjester og ingen medlemmer på besøk.